Reszinkronizációs kezelésre adott terápiás válasz az életkor függvényében

Printer-friendly versionPrinter-friendly version
Conference: 
2013/2014. tanév
Session: 
Cardiovascular medicine (cardiology, cardiac surgery)
Presenting author
Name (format for foreign students: Last Name, First Name): 
Molnár Sarolta

Abstract data

Előadás címe: 
Reszinkronizációs kezelésre adott terápiás válasz az életkor függvényében
Abstract: 

Bevezetés:
A reszinkronizációs terápia (CRT) a széles QRS-sel járó bal-Tawara-szár-blokkhoz társuló szívelégtelenség kezelésének eszköze. Ismert, hogy a kezelésre nem megfelelően reagáló betegek aránya magas, 40% körüli értéket is felvehet. Annak vizsgálatát tűztük ki célul, hogy CRT-re adott terápiás választ a betegek életkora és a kiindulási bal kamrai ejekciós frakció (BKEF) befolyásolja-e.

Módszerek és eredmények:
A klinikánkon 2004 és 2012 között biventrikuláris pacemaker vagy defibrillátor implantációra került betegek adatait dolgoztuk fel. A vizsgálatból kizártuk azokat a betegeket, akik az eszköz beültetését követő évben nem jelentek meg echokardiográfiás kontrollvizsgálaton, így 495 beteg adatait elemeztük (178 nő, átlagéletkor: 62 év, SD: 11 év). Reszpondernek azokat a beteget tekintettük, akiknél a beültetést követő évben legalább 5%-os abszolút BKEF-javulást mértünk. A betegeket az életkor és a szívfunkció alapján négy csoportra osztottuk: életkor < 45 év és BKEF < 30%, N = 24; életkor < 45 év és BKEF ≥ 30%, N = 12; életkor ≥ 45 év és BKEF < 30%, N = 286; életkor ≥ 45 év és BKEF ≥ 30%, N = 173.
A fiatal és rossz szívfunkciójú betegek csoportjában a reszponderitási arányt szignifikánsan alacsonyabbnak találtuk, mint mindhárom másik betegcsoportban: a fiatal és jobb szívfunkciójú (25% vs 75%, p = 0,01), az idősebb és rossz szívfunkciójú (25% vs 58%, p = 0,001) és az idősebb és jobb szívfunkciójú (25% vs 52%, p = 0,016) csoportban. Az idősebb betegeknél az irodalmi adatoknak megfelelően a jobb szívfunkciójú csoportban alacsonyabbnak találtuk a reszponderitási arányt, mint a rosszabb szívfunkciójúaknál (52% vs 58%).

Konklúzió:
A kiindulási bal kamrai ejekciós frakció és az életkor együttesen befolyásolják a CRT-re adott terápiás választ: a fiatal betegek között a kisebb, az idősebbek között pedig a nagyobb bal kamrai ejekciós frakcióval rendelkező csoportban alacsonyabb a kedvezően reagáló betegek aránya.

First tutor
Name: 
Csanádi Zoltán
Department: 
Kardiológiai Intézet
Second tutor
Name: 
Clemens Marcell
Department: 
Kardiológiai Intézet, Kardiológiai Klinika

Támogatók: Támogatók: Az NTP-TDK-14-0007 számú, A Debreceni Egyetem ÁOK TDK tevékenység népszerűsítése helyi konferencia keretében, az NTP-TDK-14-0006 számú, A Debreceni Egyetem Népegészségügyi Karán folyó Tudományos Diákköri kutatások támogatása, NTP-HHTDK-15-0011-es A Debreceni Egyetem ÁOK TDK tevékenység népszerűsítése 2016. évi helyi konferencia keretében, valamint a NTP-HHTDK-15-0057-es számú, A Debreceni Egyetem Népegészségügyi Karán folyó Tudományos Diákköri kutatások támogatása című pályázatokhoz kapcsolódóan az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő, az Emberi Erőforrások Minisztériuma, az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet és a Nemzeti Tehetség Program