Kérdőív alapú postoperatív állapotfelmérések elektronikus infrastruktúra-fejlesztése

Printer-friendly versionPrinter-friendly version
Conference: 
2013/2014. tanév
Session: 
Primer prevenció, egészségügyi szervezés és menedzsment
Presenting author
Name (format for foreign students: Last Name, First Name): 
Aszalós Gergely

Abstract data

Előadás címe: 
Kérdőív alapú postoperatív állapotfelmérések elektronikus infrastruktúra-fejlesztése
Abstract: 

Bevezetés: Régóta fennálló igény a klinikumban dolgozó szakemberek részéről egy olyan szigorúan tudományos alapú adatgyűjtő rendszer, amely a növekvő adminisztrációs terheken és a jogszabályokban foglalt dokumentációs kötelezettségeken túl, tudományos szempontból értékes információkhoz juttatja az orvosokat. A retrospektív tanulmányok készítéséhez korábban alkalmazott papíralapú információnyerések idő- és energiaigényesek, és az ilyen vizsgálatokon alapuló publikációk tudományos értéke is alacsonyabb. A probléma orvoslása lehet egy újfajta megközelítést alkalmazó rendszer: a progresszív adatgyűjtés.

Módszer és eredmények: A B-A-Z Megyei Kórház és Egyetemi Oktató Kórház Traumatológia Osztályán olyan szoftverfejlesztés indult meg, mely igyekszik megfelelni a fent vázolt kihívásoknak. A program segítségével lehetőség van olyan folyamatosan bővülő adatbázisok létrehozására, melyekből megfelelő szűrők segítségével gyorsan és célratörően történik, és lényegesen egyszerűbbé válik, az adatnyerés és statisztikai elemzés. A program használata belesimul a mindennapi betegellátás rendjébe. Egyszerű adatbeviteli felületről történik az adatimportálás adat- vagy táblázatkezelőbe a generált szövegfájlokból (.txt kiterjesztésű fájlok). Ezzel párhuzamosan a Magyar Kézsebész Társaság (MKT) országos protokollok kidolgozásával bízta meg azt a csoportot, melynek munkájába bekapcsolódva és a két projektet összefűzve folytatjuk a munkát. Remélhetőleg ezen túl a standardizált utánkövetési protokollok használatával, melyek a program alapját is képezik, különböző intézetek, osztályok eredményei is összehasonlíthatóvá válnak. A program béta-verziója jelenleg is tesztelés alatt áll, folyamatosan zajlik az adatgyűjtés a Kézsebészeti Centrumban, a mindennapi betegellátás részeként.

Konklúzió: Elsőként a radius distalis vég törések eseteire, majd később több kórképre vonatkozóan is elkészültek a protokoll-javaslatok, melyeket az MKT folyamatosan véleményez. Egy szakmailag és informatikailag is stabil, megbízható, modern alkalmazás létrehozásával, és annak széleskörű alkalmazásával magasabb tudományos értékű vizsgálatokat végezhetünk, kevesebb idő és energia befektetésével.

First tutor
Name: 
Lenkei Balázs
Department: 
B-A-Z Megyei Kórház és Egyetemi Oktató Kórház, Traumatológia Osztály
Prize: 
3. díj

Támogatók: Támogatók: Az NTP-TDK-14-0007 számú, A Debreceni Egyetem ÁOK TDK tevékenység népszerűsítése helyi konferencia keretében, az NTP-TDK-14-0006 számú, A Debreceni Egyetem Népegészségügyi Karán folyó Tudományos Diákköri kutatások támogatása, NTP-HHTDK-15-0011-es A Debreceni Egyetem ÁOK TDK tevékenység népszerűsítése 2016. évi helyi konferencia keretében, valamint a NTP-HHTDK-15-0057-es számú, A Debreceni Egyetem Népegészségügyi Karán folyó Tudományos Diákköri kutatások támogatása című pályázatokhoz kapcsolódóan az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő, az Emberi Erőforrások Minisztériuma, az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet és a Nemzeti Tehetség Program