A szérum vaspin szintjének és a HDL-hez kötött paraoxonáz-1 aktivitásának vizsgálata obezitásban

Printer-friendly versionPrinter-friendly version
Conference: 
2013/2014. tanév
Session: 
Endocrinology, nephrology, gastroenterology
Presenting author
Name (format for foreign students: Last Name, First Name): 
Katona Tímea

Abstract data

Előadás címe: 
A szérum vaspin szintjének és a HDL-hez kötött paraoxonáz-1 aktivitásának vizsgálata obezitásban
Abstract: 

A vaspin egy újonnan felfedezett tagja az adipokin-családnak, melyet túlnyomórészt a viscerális zsírszövet termel. Kardiovaszkuláris protektív szerepe az antiatherogén, gyulladásgátló és inzulinszenzitizáló tulajdonságának köszönhető. A humán paraoxonáz-1 (PON1) egy döntően a kis, denz high density lipoproteinhez (HDL) kötött antioxidáns hatású enzim, amely gátolja a lipoproteinek oxidáxióját, csökkenti az endogén oxidatív stresszt és a vaszkuláris endotheliális sejtek apoptózisát. Korábban a vaspin és az antioxidáns PON1 kapcsolatát még nem vizsgálták. Tanulmányunkban a szérum vaspin szint, a PON1 aktivitás és HDL szubfrakcióit vizsgáltuk elhízott, metabolikus eltérésekkel nem rendelkező betegcsoportban.

50 elhízott, metabolikusan egészséges (BMI: 41.96 ± 8.63 kg/m2) és 38 nemben, korban illesztett egészséges személyt (BMI: 24.24 ± 2.54 kg/m2) vizsgáltunk. A szérum vaspin koncentrációját ELISA-val, a szérum PON1 arilészteráz aktivitást spektrofotometriásan mértük. A HDL szubfrakcióit Lipoprint csöves gélelektroforézis rendszerrel vizsgáltuk.

Az elhízott csoportban alacsony szintű gyulladás (CRP: elhízott 8.24 [3.2-13.09] vs. kontroll 1.4 [0.5-2.46] mg/l; p<0.001) ill. atherogén dyslipidaemia igazolódott. A szérum vaspin szint és a PON1 arilészteráz aktivitás nem különbözött szignifikánsan a két vizsgált csoportban. A HDL szubfrakcióinak vizsgálatakor az elhízottakban a nagy HDL szubfrakció aránya szignifikánsan alacsonyabb (p<0.001), míg a kis, denz HDL szubfrakció aránya szignifikánsan magasabb (p<0.001) volt a kontrollokhoz viszonyítva. A szérum vaspin szint szignifikáns pozitív korrelációt mutatott a HDL-C szintjével (p=0.039), a kis, denz HDL szubfrakció arányával (p=0.030) és a PON1 arilészteráz aktivitással (p=0.028). Multivariációs analízis alapján a szérum vaspin szint független prediktora a PON1 arilészteráz aktivitás (p=0.009).

Eredményeink arra utalnak, hogy a vaspin kapcsolatban áll a HDL-lel és a hozzá kapcsolódó, antiatherogén hatású PON1 enzimmel. Mindez alátámaszthatja a vaspin kedvező, protektív hatását az elhízással járó kórfolyamatokban, ezért hasznos, korai biomarker lehet a szervezet antioxidáns állapotának jellemzésére.

First tutor
Name: 
Paragh György
Department: 
Belgyógyászati Intézet
Prize: 
különdíj

Támogatók: Támogatók: Az NTP-TDK-14-0007 számú, A Debreceni Egyetem ÁOK TDK tevékenység népszerűsítése helyi konferencia keretében, az NTP-TDK-14-0006 számú, A Debreceni Egyetem Népegészségügyi Karán folyó Tudományos Diákköri kutatások támogatása, NTP-HHTDK-15-0011-es A Debreceni Egyetem ÁOK TDK tevékenység népszerűsítése 2016. évi helyi konferencia keretében, valamint a NTP-HHTDK-15-0057-es számú, A Debreceni Egyetem Népegészségügyi Karán folyó Tudományos Diákköri kutatások támogatása című pályázatokhoz kapcsolódóan az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő, az Emberi Erőforrások Minisztériuma, az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet és a Nemzeti Tehetség Program