HIV-2 Proteáz In vitro gátlása

Printer-friendly versionPrinter-friendly version
Conference: 
2013/2014. tanév
Session: 
Biochemistry
Presenting author
Name (format for foreign students: Last Name, First Name): 
Szojka Zsófia Ilona

Abstract data

Előadás címe: 
HIV-2 Proteáz In vitro gátlása
Abstract: 

A Humán Immundeficiencia Vírus 2 az AIDS betegség kialakulásáért felelős retrovírus, mely főleg Nyugat-Afrikában fertőz. A retrovírusok jellemző replikációs ciklussal rendelkeznek, amit 3 fő virális enzim szabályoz: a reverz transzkriptáz,az integráz és a proteáz. A proteáz feladata a megfelelő poliprotein láncok hasítása, ezáltal a vírus aktiválása, így létrehozva a fertőzőképes utódvírusokat.
A jelenlegi proteáz inhibítorok a HIV-1 proteázra vannak kifejlesztve és a HIV-2-re vonatkozólag az ismereteink hiányosak.
Munkánk során vad típusú HIV-2-höz hasonló szintetizált, kodon-optimalizált proteáz szakaszt alkalmaztunk. A fehérje expressziója során egy új (pH 7-es) puffert alkalmazva a proteáz hosszabb ideig megőrizte az aktivitását. A termelődött fehérjét reverz fázisú kromatográfiás módszerrel tisztítottuk meg. Az így nyert frakciókat 16%-os SDS-PAGE gélen detektáltuk. A tisztított fehérje aktivitását a HIV-2 proteáz természetes hasítási helyével analóg szekvenciájú szintetikus oligopeptid szubsztrát (IKELF*LVQRI-NH2) segítségével igazoltuk. A proteáz aktivitását, illetve a gátlási teszteket HPLC-s módszer segítségével végeztük. In vitro kísérleteink során a klinikumban is alkalmazott proteáz inhibítorokat használtunk: Indinavir, Nelfinavir, Amprenavir, Atazanavir, Saquinavir, Tipranavir és Darunavir.
Az eredményeink azt mutatják, hogy az Indinavir, Atazanavir, Darunavir és Saquinavir proteáz gátlók jelentősebben csökkentették az enzim aktivitását.
Az általunk kapott eredmények a korábban végzett hasonló tanulmányok eredményeitől néhány ponton eltérnek. Az eredményeket befolyásolhatja a fehérjék tisztítási módszere, illetve a vizsgált vírus szerotípusa.

First tutor
Name: 
Mohamed Mahdi
Department: 
Biokémiai és Molekuláris Biológiai Intézet
Second tutor
Name: 
Tőzsér József
Department: 
Biokémiai és Molekuláris Biológiai Intézet
Prize: 
különdíj

Támogatók: Támogatók: Az NTP-TDK-14-0007 számú, A Debreceni Egyetem ÁOK TDK tevékenység népszerűsítése helyi konferencia keretében, az NTP-TDK-14-0006 számú, A Debreceni Egyetem Népegészségügyi Karán folyó Tudományos Diákköri kutatások támogatása, NTP-HHTDK-15-0011-es A Debreceni Egyetem ÁOK TDK tevékenység népszerűsítése 2016. évi helyi konferencia keretében, valamint a NTP-HHTDK-15-0057-es számú, A Debreceni Egyetem Népegészségügyi Karán folyó Tudományos Diákköri kutatások támogatása című pályázatokhoz kapcsolódóan az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő, az Emberi Erőforrások Minisztériuma, az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet és a Nemzeti Tehetség Program