Axilláris recidívák elemzése emlőrák miatt végzett axilláris blokkdisszekciók és "sentinel node" biopsziák után a DE OEC I. sz. sebészeti klinika beteganyagában

Printer-friendly versionPrinter-friendly version
Conference: 
2013/2014. tanév
Session: 
Onkológia, sugárterápia, hematológia-hemosztazeológia
Presenting author
Name (format for foreign students: Last Name, First Name): 
Bor Mihály

Abstract data

Előadás címe: 
Axilláris recidívák elemzése emlőrák miatt végzett axilláris blokkdisszekciók és "sentinel node" biopsziák után a DE OEC I. sz. sebészeti klinika beteganyagában
Abstract: 

Bevezetés: 1995-ben vezették be a emlő sebészetében a „sentinel node” biopsziát, melyet kezdetben a sebészek egy része vegyes érzelmekkel fogadott, mivel kevesebb nyirokcsomó kerül eltávolításra és így nagyobb axilláris recidívától tartottak. A „sentinel node” biopszia bevezetését indokolta, hogy a korai stádiumú emlődaganatoknál végzett axilláris blokk disszekciók több, mint 60 %-a negatív volt, ugyanakkor számos morbiditással járt (paraesthesia, fájdalom, mozgásbeszűkülés, lymphoedema stb.). Ezen oknál fogva vezették be a „sentinel node” biopsziát, mellyel ugyanazokat az információkat megkapjuk, mint az axilláris blokk disszekciónál, viszont kisebb morbiditási aránnyal.

Célkitűzés: Hosszú távú utánkövetéssel vizsgáljuk az axilláris blokk disszekció és a „sentinel node” biopszia utáni axilláris recidívák alakulását a prognosztikai faktorok tükrében.

Módszer: 2005-2009-ig elvégzett axilláris blokk disszekciók és „sentinel node” biopsziák retrospektív vizsgálata a DE OEC sebészeti intézetben elvégzett emlőműtéteknél. Az adatokat a MedSol rendszerből nyertük.

Eredmények: Ez idő alatt 371 db ABD történt, ebből 210 db volt negatív és 143 db volt pozitív. A követési idő alatt 13 db axilláris recidíva lépett fel. Ugyanezen időszak alatt 173 db SNB-t végeztünk, ebből 163 db lett negatív és 10 db lett pozitív. 4 db axilláris recidíva lépett fel.

Következtetés: A két vizsgált csoportban a fellépő lokál recidívák között nem volt szignifikáns különbség (p=0,41).

Kulcsszavak: Emlőrák; ABD; SNB; axilláris recidíva.

First tutor
Name: 
Garami Zoltán
Department: 
Sebészeti Intézet

Támogatók: Támogatók: Az NTP-TDK-14-0007 számú, A Debreceni Egyetem ÁOK TDK tevékenység népszerűsítése helyi konferencia keretében, az NTP-TDK-14-0006 számú, A Debreceni Egyetem Népegészségügyi Karán folyó Tudományos Diákköri kutatások támogatása, NTP-HHTDK-15-0011-es A Debreceni Egyetem ÁOK TDK tevékenység népszerűsítése 2016. évi helyi konferencia keretében, valamint a NTP-HHTDK-15-0057-es számú, A Debreceni Egyetem Népegészségügyi Karán folyó Tudományos Diákköri kutatások támogatása című pályázatokhoz kapcsolódóan az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő, az Emberi Erőforrások Minisztériuma, az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet és a Nemzeti Tehetség Program