Béta-ciklodextrin származékok transzportjának in vitro vizsgálatai

Printer-friendly versionPrinter-friendly version
Conference: 
2013/2014. tanév
Session: 
Gyógyszerészi kémia, gyógyszeranalitika, farmakognózia, gyógyszertechnológia, gyógyszerfelügyelet, minőségbiztosítás
Presenting author
Name (format for foreign students: Last Name, First Name): 
Varga Renáta

Abstract data

Előadás címe: 
Béta-ciklodextrin származékok transzportjának in vitro vizsgálatai
Abstract: 

A ciklodextrinek a gyógyszergyártásban széles körben alkalmazott oldékonyságnövelő és felszívódást fokozó segédanyagok. Nagy molekulaméretük és hidrofil természetük miatt az eddigi ismereteink szerint a sejtmembránon nem képesek áthatolni, és a gasztrointesztinális traktusból nem szívódnak fel.

Munkacsoportunk korábbi vizsgálataiból kiderült, hogy a metil-β-ciklodextrin a vékonybél enterocitáival kölcsönhatásba lépve bekerül a sejtek citoplazmájába. Az eddigi eredményeinkből arra következtethetünk, hogy a ciklodextrin fluid fázisú endocitózissal jut be a bélhámsejtekbe és ott vezikulumokban halmozódik fel konfluens, differenciált monolayer és különálló, differenciálatlan sejtek esetén is.

Kísérleteink folytatatásának célja további ciklodextrin származékok és hatóanyagokkal képzett komplexeiknek bélhámsejtekbe történő bejutásának és a sejtrétegen való átjutásának vizsgálata volt.

Vizsgálatainkat a bélhám eredetű Caco-2 sejtvonalon végeztük. Random-metilezett-β-ciklodextrin (RAMEB), hidroxipropil-β-ciklodextrin (HPBCD), illetve vízoldékony β-ciklodextrin-polimer nem citotoxikus koncentrációját alkalmazva fluoreszcens mikroszkóppal vizualizáltuk a jelölt származékok intracelluláris felhalmozódását. Az eredményt áramlási citometriás módszerrel is megerősítettük. Ezen kívül az in vitro felszívódási modellünkön azaz Caco-2 sejtrétegen vizsgáltuk a származékok transzcelluláris és paracelluláris transzportját.

Eredményeink alapján elmondható, hogy a különböző gyógyszerhordozó ciklodextrin származékok endocitotikus úton bejutnak a bélhámsejtek citoplazmájába és endocitotikus vezikulákban helyezkednek el. Ez a jelenség hatással lehet a hatóanyagok bejutására is. A felszívódási modellen mérhető átjutás igen lassú és a transzcelluláris útvonal lehetősége sem zárható ki. A RAMEB-bel végzett kísérletek azt mutatják, hogy a sejtrétegben felhalmozódott ciklodextrinek viszonylag rövid ideig tartózkodnak a citoplazmában, nagyobb részük az apikális oldalon kijut a sejtekből.

First tutor
Name: 
Fenyvesi Ferenc
Department: 
Gyógyszertechnológiai Tanszék
Second tutor
Name: 
Szászné Dr. Réti-Nagy Katalin
Department: 
Gyógyszertechnológiai Tanszék
Prize: 
2. díj

Támogatók: Támogatók: Az NTP-TDK-14-0007 számú, A Debreceni Egyetem ÁOK TDK tevékenység népszerűsítése helyi konferencia keretében, az NTP-TDK-14-0006 számú, A Debreceni Egyetem Népegészségügyi Karán folyó Tudományos Diákköri kutatások támogatása, NTP-HHTDK-15-0011-es A Debreceni Egyetem ÁOK TDK tevékenység népszerűsítése 2016. évi helyi konferencia keretében, valamint a NTP-HHTDK-15-0057-es számú, A Debreceni Egyetem Népegészségügyi Karán folyó Tudományos Diákköri kutatások támogatása című pályázatokhoz kapcsolódóan az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő, az Emberi Erőforrások Minisztériuma, az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet és a Nemzeti Tehetség Program