Egészséges és krónikusan beteg óvodáskorú gyermekek egészségügyi félelmei és a Teddy Maci Kórház, mint lehetséges prevenciós módszer

Printer-friendly versionPrinter-friendly version
Conference: 
2013/2014. tanév
Session: 
Clinical and theoretical epidemiology
Presenting author
Name (format for foreign students: Last Name, First Name): 
Óbert Marianna

Abstract data

Előadás címe: 
Egészséges és krónikusan beteg óvodáskorú gyermekek egészségügyi félelmei és a Teddy Maci Kórház, mint lehetséges prevenciós módszer
Abstract: 

Bevezetés
A felnőtt lakosság legalább 5-10%-a fél az orvostól és az orvosi beavatkozásoktól. Ezek a félelmek már óvodáskorban kialakulhatnak. Munkám célja felmérni, hogy az óvodás korosztály egészségügyi félelmeit a saját tapasztalatokon kívül milyen más tényezők befolyásolják (szülők félelme, egészségi állapota, a gyermek krónikus betegsége). Emellett fő irányadó hipotézisem, hogy a krónikusan beteg gyermekek félelemszintje magasabb, mint az egészséges gyermekeké, illetve igazolni kívánom, hogy a Teddy Maci Kórház az ő esetükben is hatékony prevenciós módszer.

Módszerek
170 gyermeket vizsgáltam (átlag életkoruk 5,85 év, 87 fiú és 83 lány, 65 krónikusan beteg és 105 egészséges). A gyermekek egy rajzot készítettek „Élményem az orvosnál” címmel, majd részt vettek egy Teddy Maci Kórház foglalkozáson, és az ezt követő negyedik héten pedig újabb rajzot készítettek ugyanebben a témában. A gyermekek szülei egy általam szerkesztett kérdőívet töltöttek ki, melyben gyermekük egészségi állapotáról, saját egészségügyi félelmeikről kérdeztem őket. A kérdőíves válaszok és egy általunk kifejlesztett pontrendszeren alapuló rajzvizsgálat szolgáltatta a kutatáshoz szükséges adatokat

Eredmények
A pontrendszeren alapuló rajzelemzés hatékony eszköz a gyermekek egészségügyi félelmeinek feltérképezésére. A krónikusan beteg és egészséges gyermekek félelemszintje között nincs szignifikáns különbség (p=0,377). A Teddy Maci Kórházon való részvétel mindkét populáció esetén hatékonynak bizonyult (egészségesek p<0,0001, krónikusan betegek p<0,0001), a beteg gyermekek körében szignifikánsan jelentősebb a javulás (p=0,031). Ez leginkább a színhasználatban, a térkitöltésben, az ábrázolt emberek arckifejezésén, testarányán és a környezet kidolgozottságában vehető észre. A szülők egészségügyi félelmei nem befolyásolják a gyermekek félelmét. Míg a gyermekek leginkább az orvostól, az egészségügyi környezettől és az eszközöktől félnek, addig a szüleik esetén az elmúlással, életminőség-romlással kapcsolatos aggodalmak kerültek középpontba.

Összegzés
A Teddy Maci Kórház hatékonyan csökkenti a gyermekek egészségügyi félelmeit. A kutatás továbbfejlesztéseként további korosztályok bevonását tervezem.

First tutor
Name: 
Csörsz Ilona
Department: 
Magatartástudományi Intézet
Prize: 
3. díj

Támogatók: Támogatók: Az NTP-TDK-14-0007 számú, A Debreceni Egyetem ÁOK TDK tevékenység népszerűsítése helyi konferencia keretében, az NTP-TDK-14-0006 számú, A Debreceni Egyetem Népegészségügyi Karán folyó Tudományos Diákköri kutatások támogatása, NTP-HHTDK-15-0011-es A Debreceni Egyetem ÁOK TDK tevékenység népszerűsítése 2016. évi helyi konferencia keretében, valamint a NTP-HHTDK-15-0057-es számú, A Debreceni Egyetem Népegészségügyi Karán folyó Tudományos Diákköri kutatások támogatása című pályázatokhoz kapcsolódóan az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő, az Emberi Erőforrások Minisztériuma, az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet és a Nemzeti Tehetség Program