A PARP-2 hatása az izom koleszterol háztartására

Printer-friendly versionPrinter-friendly version
Conference: 
2013/2014. tanév
Session: 
Biochemistry
Presenting author
Name (format for foreign students: Last Name, First Name): 
Márton Judit

Abstract data

Előadás címe: 
A PARP-2 hatása az izom koleszterol háztartására
Abstract: 

A poli (ADP-ribóz) polimeráz-2 (PARP-2) enzim a 17 tagú poli ADP-ribóz polimeráz fehérjecsalád tagja, melyet elsőként a DNS hibajavítás egyik enzimeként írtak le. Kutatócsoportunk azonban kimutatta, hogy a PARP-2 ezen felül jelentős metabolikus szereppel is bír. Microarray vizsgálatok során a lipidanyagcsere génjeinek, ezen belül is a koleszterin szintézisben részt vevő fehérjék génjeinek expressziója megnőtt PARP-2 csendesített és kontroll HepG2 sejtvonal között. További vizsgálatokkal kimutattuk, hogy a PARP-2 a májban fontos szabályzója az SREBP1 enzim expressziójának, és ezen keresztül a koleszterin bioszintézisének.
Mivel a PARP-2-nek jelentős metabolikus hatása van a harántcsíkolt izomban is, ezért a további vizsgálatokban megvizsgáltuk C2C12 (mioblaszt) sejtekben a PARP-2 shRNS-sel történő csendesítésének hatását a génexpresszióra. Microarray vizsgálat során a koleszterin szintézis génjeinek jelentős indukcióját tapasztaltuk a PARP-2 depléciója során.
A továbbiakban meg fogjuk határozni C2C12 sejteken és egerek izmaiban az SREBP1 mRNS és fehérje szintű expressziós vizsgálatait. Emellett a koleszterin szintézis főbb génjeinek expressziós szintjét is ellenőrizni fogjuk RT-qPCR technikával, illetve meghatározzuk PARP-2+/+ és PARP-2-/- egerek harántcsíkolt izmából mérünk lipid extrakció segítségével koleszterin szintet.
Az irodalmi adatok arra utalnak, hogy a harántcsíkolt izom endogén koleszterin szintézise az izom autogén anabolikus szteroid szintézisének a szubsztrátja, így a jövőben kutatásinkat ebbe az irányba szeretnénk folytatni.

First tutor
Name: 
Bay Péter
Department: 
Orvosi Vegytani Intézet

Támogatók: Támogatók: Az NTP-TDK-14-0007 számú, A Debreceni Egyetem ÁOK TDK tevékenység népszerűsítése helyi konferencia keretében, az NTP-TDK-14-0006 számú, A Debreceni Egyetem Népegészségügyi Karán folyó Tudományos Diákköri kutatások támogatása, NTP-HHTDK-15-0011-es A Debreceni Egyetem ÁOK TDK tevékenység népszerűsítése 2016. évi helyi konferencia keretében, valamint a NTP-HHTDK-15-0057-es számú, A Debreceni Egyetem Népegészségügyi Karán folyó Tudományos Diákköri kutatások támogatása című pályázatokhoz kapcsolódóan az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő, az Emberi Erőforrások Minisztériuma, az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet és a Nemzeti Tehetség Program