Családon belül elkövetett erőszakos események vizsgálata az életellenes cselekmények között Hajdú-Bihar és Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében 2008-tól 2012-ig tartó időszakban

Printer-friendly versionPrinter-friendly version
Conference: 
2013/2014. tanév
Session: 
Anatómia, morfológia, fejlődésbiológia, patológia, hisztológia, igaszságügyi orvostan
Presenting author
Name (format for foreign students: Last Name, First Name): 
Pogonyi Balázs

Abstract data

Előadás címe: 
Családon belül elkövetett erőszakos események vizsgálata az életellenes cselekmények között Hajdú-Bihar és Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében 2008-tól 2012-ig tartó időszakban
Abstract: 

Az előadás összegzi és rendszerezi mindazon, 2008. és 2012. közötti időszakban Hajdú-Bihar és Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében elkövetett életellenes bűncselekményeket, amelyek esetén az elkövető és a sértett között rokoni kapcsolat, illetve valamilyen intim viszony állt fenn. A rendszerezés különféle szempontokat alapul véve történt. Ilyen rendező elv volt például az elkövetés módja és eszközei, az esetleges előzmény és alkoholos befolyásoltság kérdése, a bűncselekmény elkövetésének helyszíne – a települések lakosságszáma alapján kategorizálva, illetőleg a sértett neme.

First tutor
Name: 
Turzó Csaba
Department: 
Igazságügyi Orvostani Intézet

Támogatók: Támogatók: Az NTP-TDK-14-0007 számú, A Debreceni Egyetem ÁOK TDK tevékenység népszerűsítése helyi konferencia keretében, az NTP-TDK-14-0006 számú, A Debreceni Egyetem Népegészségügyi Karán folyó Tudományos Diákköri kutatások támogatása, NTP-HHTDK-15-0011-es A Debreceni Egyetem ÁOK TDK tevékenység népszerűsítése 2016. évi helyi konferencia keretében, valamint a NTP-HHTDK-15-0057-es számú, A Debreceni Egyetem Népegészségügyi Karán folyó Tudományos Diákköri kutatások támogatása című pályázatokhoz kapcsolódóan az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő, az Emberi Erőforrások Minisztériuma, az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet és a Nemzeti Tehetség Program