Konjugált pneumococcus vakcináció hatékonyságának vizsgálata anti-TNF biológiai terápia alatt álló rheumatoid arthritises betegcsoportban

Printer-friendly versionPrinter-friendly version
Conference: 
2013/2014. tanév
Session: 
Klinikai immunológia, reumatológia, bőrgyógyászat
Presenting author
Name (format for foreign students: Last Name, First Name): 
Perge Bianka

Abstract data

Előadás címe: 
Konjugált pneumococcus vakcináció hatékonyságának vizsgálata anti-TNF biológiai terápia alatt álló rheumatoid arthritises betegcsoportban
Abstract: 

Bevezetés: A tüdőgyulladás leggyakoribb kórokozója, a Streptococcus pneumoniae által okozott fertőzések megelőzésére kifejlesztett, fehérjével konjugált Prevenar 13 védőoltás előtérbe került fokozott immunogenitása miatt. 2013-tól a vakcina hatékonynak bizonyult a teljes átlagpopulációban. Kevés adat áll azonban rendelkezésre az oltás hatékonyságáról immunszuppresszív terápiával kezelt rheumatoid arthritises (RA) betegeknél.
Cél: A Prevenar 13 vakcina immunogenitásának vizsgálata etanercepttel kezelt RA-s betegcsoportban.
Módszer: Prospektív tanulmány keretében 22 RA-s, heti 50 mg subcután etanercepttel és methotrexattal, vagy monoterápiában kezelt beteg került bevonásra. A kontroll csoport 24 degeneratív arthrosisos betegből állt. Pneumococcus antitest szint vizsgálat történt a vakcina beadása előtt, az oltás után 4 és 8 héttel. Az RA-s betegek átlagéletkora 55,14 év (36-71) volt, a kontroll csoporté 63,92 (50-80 ). A leggyakoribb, kardiovascularis társbetegség előfordulása szignifikánsan gyakoribb volt a kontroll csoportban [12 (55%); 20 (83%); p=0,034]. A DAS28 értékek átlaga közvetlenül a védőoltás beadása előtt mérsékelt aktivitásra utalt (2,78±0,62). A vakcina beadása az etanercept kezelés előtt átlagosan 5 nappal történt.
Eredmények: A pneumococcus antitest szint az oltás előtt az RA-s csoportban 110,10±68,22 mg/L volt, a kontroll csoportban 124,02±99,01 mg/L. Az oltás után egy hónappal mindkét csoport antitest szintje szignifikánsan magasabb volt (RA: 247,67±155,61 mg/L; p<0,001, kontroll: 417,72±198,33 mg/L; p<0,001). A két csoport között is szignifikáns volt a különbség (p=0,002). Nyolc héttel az oltás után az antitest szintek visszaestek (RA: 207,57±127,62 mg/L; kontroll: 356,35±171,166 mg/L), de a kiindulási értékekhez képest még így is szignifikánsak (p<0,001; p<0,001) voltak. A két csoport között is szignifikáns különbség volt mérhető (p=0,002). A 8. heti titerszint változása és az életkor között negatív összefüggés igazolódott az RA-s betegeknél (R= -0,431; p=0,045).
Konklúzió: Etanercepttel kezelt RA-s betegek Prevenar 13 oltás után mért antitest válasza a kétszeres titeremelkedést elérve hatékony immunválaszt igazolt.

First tutor
Name: 
Szekanecz Zoltán
Department: 
Belgyógyászati Intézet, Reumatológiai Tanszék
Second tutor
Name: 
Rákóczi Éva
Department: 
Klinikai Farmakológiai Infektológiai és Allergológiai Intézet, Kenézy Gyula Kórház
Prize: 
különdíj

Támogatók: Támogatók: Az NTP-TDK-14-0007 számú, A Debreceni Egyetem ÁOK TDK tevékenység népszerűsítése helyi konferencia keretében, az NTP-TDK-14-0006 számú, A Debreceni Egyetem Népegészségügyi Karán folyó Tudományos Diákköri kutatások támogatása, NTP-HHTDK-15-0011-es A Debreceni Egyetem ÁOK TDK tevékenység népszerűsítése 2016. évi helyi konferencia keretében, valamint a NTP-HHTDK-15-0057-es számú, A Debreceni Egyetem Népegészségügyi Karán folyó Tudományos Diákköri kutatások támogatása című pályázatokhoz kapcsolódóan az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő, az Emberi Erőforrások Minisztériuma, az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet és a Nemzeti Tehetség Program