A koszorúérfestés 3 dimenziós rekonstrukciójának reprodukálhatósága és klinikai jelentősége stentbeültetés után

Printer-friendly versionPrinter-friendly version
Conference: 
2013/2014. tanév
Session: 
Diagnostic imaging, nuclear medicine
Presenting author
Name (format for foreign students: Last Name, First Name): 
Stolcz Tamás
Second author
Name (format for foreign students: Last Name, First Name): 
Kovács Beáta
Third tutor
Name (format for foreign students: Last Name, First Name): 
Szegedi Zoltán

Abstract data

Előadás címe: 
A koszorúérfestés 3 dimenziós rekonstrukciójának reprodukálhatósága és klinikai jelentősége stentbeültetés után
Abstract: 

A koszorúér háromdimenziós (3D) geometriáját a coronarographiából 3D rekonstrukciós szoftverrel tudjuk elemezni. A rekonstrukció más intravascularis képalkotó eljárással (IVUS,OCT) is ko-regisztrálható, ami egyedülállóan precíz diagnosztikai információkat nyújt az invazív kardiológus számára.
10 beteget (6 nőt és 4 férfit) vizsgáltunk, akiknél a stent beültetését követően 3,1 ±1,7 hónappal klinikai indikáció alapján ismételt coronarográfiát végeztek. A stentek beültetése 3 alkalommal az elülső leszálló koszorúérágba, 5 esetben a jobb koszorúérbe és 1-1-alkalommal a körbefutó ág marginális ágába valamint a körbefutó ág főágába történt. A stentelt szegmentumok átmérője és hossza 2,8mm ±0,25mm ill. 22,6mm ±5mm volt. Minden vizsgált betegnél kobalt-króm ötvözetű stent került beültetésre. Közvetlenül az intervenció utáni koszorúérfestés (poststent:PS) valamint az utánkövetés (follow up:FU) alkalmával végzett rekatéterezés alkalmával a szívciklus egyes fázisaiban külön vizsgáltuk a következők paramétereket: a stentek szélének proximalis és distalis hajlásszögét, a stentelt szegmentum maximális hajlásszögét valamint a stentek görbületét jellemző ív-húr (Í/H) arányt.
A PS coronarográfiából a stent proximalis szélénél 7,9˚±7,3˚ és 7,8˚±4,3˚ szöget mértünk diastoleban és systoleban. A stent distalis szélénél pedig 5,4˚±3,2˚ és 7,3˚±4,9˚ szögeket találtunk az egyes szívciklusokban. A stentelt szakasz maximális görbületi szöge 30˚±11˚ és 24˚±10˚-nek adódott diastoleban illetve systoleban, míg az ezekhez kapcsolódó Í/H arány 1,15 ±0,05 és 1,11 ±0,08-nek mutatkozott. A FU koszorúérfestésből az első mérésekhez hasonló eredményeket kaptunk, szignifikáns különbség nem volt kimutatható az egyes értékekben (p:0,26 - 0,93). A Bland-Altman analízis a proximalis szög mérésénél -0,8˚ (-12,0˚ -10,4˚), a distalis szögnél -1˚ (-15,5˚ -15,3˚), a maximális szögben -5,3˚ (-28,3˚ – 17,5˚), az Í/H arányban -0,01 (-0,10 – 0,08) átlagos eltérést adott.
A 3D rekonstrukció mérései jól reprodukálható eredményeket mutatnak a stentelt koszorúér szegmentum görbületét és hajlásszögeit illetően. Ezen változások szerepe a koszorúér intervenció késői prognózisát tekintve további vizsgálatokat érdemelnek.

First tutor
Name: 
Kőszegi Zsolt
Department: 
Kardiológiai Intézet

Támogatók: Támogatók: Az NTP-TDK-14-0007 számú, A Debreceni Egyetem ÁOK TDK tevékenység népszerűsítése helyi konferencia keretében, az NTP-TDK-14-0006 számú, A Debreceni Egyetem Népegészségügyi Karán folyó Tudományos Diákköri kutatások támogatása, NTP-HHTDK-15-0011-es A Debreceni Egyetem ÁOK TDK tevékenység népszerűsítése 2016. évi helyi konferencia keretében, valamint a NTP-HHTDK-15-0057-es számú, A Debreceni Egyetem Népegészségügyi Karán folyó Tudományos Diákköri kutatások támogatása című pályázatokhoz kapcsolódóan az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő, az Emberi Erőforrások Minisztériuma, az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet és a Nemzeti Tehetség Program