Hosszú távú hiperkoleszterinémia molekuláris biológiai hatásainak vizsgálata nyúl szív modellen

Printer-friendly versionPrinter-friendly version
Conference: 
2013/2014. tanév
Session: 
Molecular biology
Presenting author
Name (format for foreign students: Last Name, First Name): 
Joó Réka

Abstract data

Előadás címe: 
Hosszú távú hiperkoleszterinémia molekuláris biológiai hatásainak vizsgálata nyúl szív modellen
Abstract: 

Bevezetés: Az iparosodott társadalmakban a kardiovaszkuláris betegségek és szövődményeik vezetik a halálozási statisztikákat. A zsíranyagcsere zavarai és a hiperkoleszterinémia az ateroszklerózis fő rizikótényezői, mely végül iszkémiás károsodásokhoz vezet.
Célkitűzés: Célunk a táplálkozás- indukálta hiperkoleszterinémia időfüggő, molekuláris biológiai szintű hatásainak felderítése volt állatmodellen.
Módszerek: New-Zealand nyulakat 4 csoportra osztottunk (n=6). I. csop.: koleszterinmentes, normál nyúltáp, 12 hétig (CS); II. csop.: normál nyúltáp, 40 hétig (CL); III. csop.: 2% koleszterinnel dúsított táp, 12 hétig (HCS); IV. csop.: 2% koleszterines táp, 40 hétig (HCL). A 12, illetve 40 hét leteltével, thoracotomia után a szíveket TTC-oldattal festettük az infarktusos területek kimutatására, majd Western blot eljárás segítségével vizsgáltuk a citokróm c oxidáz III (COXIII) és a hem-oxigenáz (HO-1) enzimek, valamint a VEGF expresszióját bal kamrai mintákból. Az izolátumokon COX-aktivitást is mértünk spektrofotometriás módszerrel.
Eredmények: A TTC-festés során a normál táppal etetett csoportokban nem találtunk elhalt régiót, míg a HCL állatok esetében az infarktusos területek aránya szignifikánsan nőtt. A COXIII protein mennyisége a HCS állatokban jelentős mértékben csökkent a kontroll csoporthoz képest, ellenben a HCL állatokban szignifikánsan megemelkedett a HCS csoporthoz viszonyítva. A HO-1 enzim tekintetében mind a HCS, mind a HCL csoport szignifikánsan alacsonyabb expressziót mutatott, mint a normál táppal etetett állatok. A VEGF fehérje mennyisége nem mutatott jelentős különbséget az egyes csoportokban. A spektrofotometriás COX-aktivitás mérés eredménye korrelál a COXIII protein expresszióval.
Következésképpen elmondható, hogy a táplálkozás-indukálta hiperkoleszterinémia nagymértékben kimeríti a szív molekuláris védekező mechanizmusait, időfüggően hatással van a mitokondriális funkciókra, így a behatási idő hossza meghatározó tényező a hiperkoleszterinémia káros hatásainak kifejlődésében, illetve egészségkárosító hatásaiban.
Tématámogatás: OTKA 104017, 78223, TÁMOP-4.2.4.A/2-11-1-2012-0001, TÁMOP-4.2.2.A-11/1/KONV-2012-0045, Debreceni Egyetem (KUTEGY).

First tutor
Name: 
Juhász Béla
Department: 
Gyógyszerhatástani Tanszék

Támogatók: Támogatók: Az NTP-TDK-14-0007 számú, A Debreceni Egyetem ÁOK TDK tevékenység népszerűsítése helyi konferencia keretében, az NTP-TDK-14-0006 számú, A Debreceni Egyetem Népegészségügyi Karán folyó Tudományos Diákköri kutatások támogatása, NTP-HHTDK-15-0011-es A Debreceni Egyetem ÁOK TDK tevékenység népszerűsítése 2016. évi helyi konferencia keretében, valamint a NTP-HHTDK-15-0057-es számú, A Debreceni Egyetem Népegészségügyi Karán folyó Tudományos Diákköri kutatások támogatása című pályázatokhoz kapcsolódóan az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő, az Emberi Erőforrások Minisztériuma, az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet és a Nemzeti Tehetség Program