Serdülők egészségi állapotát befolyásoló pszichológiai védőfaktorok összehasonlító vizsgálata

Printer-friendly versionPrinter-friendly version
Conference: 
2013/2014. tanév
Session: 
Primer prevenció, egészségügyi szervezés és menedzsment
Presenting author
Name (format for foreign students: Last Name, First Name): 
Munkácsi Brigitta

Abstract data

Előadás címe: 
Serdülők egészségi állapotát befolyásoló pszichológiai védőfaktorok összehasonlító vizsgálata
Abstract: 

Bevezetés: Az egészségpszichológia kiemeli az adaptív coping mechanizmusok, az érzelmi intelligencia (EQ) és a fizikai aktivitás pszichés védőfaktorként betöltött jelentőségét. A mai serdülő korosztály különösen veszélyeztetett populáció, gyakran alakulnak ki pszichés tünetek és kórképek körükben, ezért a serdülők egészségi állapotára és az azt veszélyeztető tényezők megismerésére irányuló kutatások kiemelkedő népegészségügyi jelentőségűek.
Célkitűzés: Serdülők egészségindikátorainak, EQ-jának, alkalmazott megküzdési stratégiáinak elemzése, e tényezőknek az egészségi állapotra kifejtett hatásvizsgálata.
Módszerek: Egészségi Állapot Kérdőív, Megküzdési Mód Preferencia Kérdőív, Gyermek Depresszió Kérdőív, Képes Érzelmi Intelligencia Teszt.
Hipotézisek:
1. A maladaptív coping és az alacsonyabb EQ magasabb depresszió értékhez és rosszabb egészségi állapothoz vezetnek (Lloyd, 2012)
2. Az EQ és az adaptív coping között pozitív korreláció áll fenn (Downey, 2010)
3. A lányok hajlamosabbak a maladaptív, érzelemközpontú megküzdésre (Hampel, 2006)
4. A lányok depresszió értéke magasabb, egészségindikátoraik rosszabbak (Wilson, 2005; Essau, 2010)
5. Az életkor előrehaladtával a depresszió mindkét nemnél növekszik (Rousseau, 2013)
Vizsgálati minta: debreceni általános- és középiskolák 13-19 éves korosztályából összesen 228 fő.
Eredmények: Az adaptív coping alacsonyabb depresszióértékkel és jobb egészségi állapottal, míg a maladaptív coping és az alacsonyabb EQ magasabb depresszióértékkel és rosszabb egészségi állapottal jártak együtt. Az alacsonyabb EQ-szint pozitívan korrelált a figyelemelterelés típusú megküzdéssel. A lányok szignifikánsan gyakrabban alkalmaztak maladaptív megküzdést, magasabb depresszió értékkel, rosszabb egészségi állapottal rendelkeztek, mint a fiúk. Az életkorral a fizikai aktivitás csökkenő, míg a depresszió, a rosszabb egészségi állapot növekvő tendenciát mutatattak.
Következtetések: Szakszerű primer prevenció hosszú távú sikereket érhet el serdülők körében. Fontos lenne, minél korábbi életkorban elkezdeni az EQ és adaptív coping készségfejlesztést, ezáltal megelőzve, csökkentve a depresszió és a rosszabb egészségi állapot kialakulásának esélyét.

First tutor
Name: 
Nagy Beáta Erika
Department: 
Magatartástudományi Intézet, Klinikai és Egészségpszichológiai Tanszék

Támogatók: Támogatók: Az NTP-TDK-14-0007 számú, A Debreceni Egyetem ÁOK TDK tevékenység népszerűsítése helyi konferencia keretében, az NTP-TDK-14-0006 számú, A Debreceni Egyetem Népegészségügyi Karán folyó Tudományos Diákköri kutatások támogatása, NTP-HHTDK-15-0011-es A Debreceni Egyetem ÁOK TDK tevékenység népszerűsítése 2016. évi helyi konferencia keretében, valamint a NTP-HHTDK-15-0057-es számú, A Debreceni Egyetem Népegészségügyi Karán folyó Tudományos Diákköri kutatások támogatása című pályázatokhoz kapcsolódóan az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő, az Emberi Erőforrások Minisztériuma, az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet és a Nemzeti Tehetség Program