Stent beültetés hatása a koszorúér háromdimenziós geometriájára - experimentális összehasonlítás

Printer-friendly versionPrinter-friendly version
Conference: 
2013/2014. tanév
Session: 
Diagnostic imaging, nuclear medicine
Presenting author
Name (format for foreign students: Last Name, First Name): 
Kovács Beáta
Second author
Name (format for foreign students: Last Name, First Name): 
Stolcz Tamás
Third tutor
Name (format for foreign students: Last Name, First Name): 
Szegedi Zoltán

Abstract data

Előadás címe: 
Stent beültetés hatása a koszorúér háromdimenziós geometriájára - experimentális összehasonlítás
Abstract: 

A koszorúérbe ültetett stentek hosszanti egyenesítő hatását 2D coronarographiás mérésekből származó adatok alapján összefüggésbe hozták a restenosis kialakulásával. Feltételezhető, hogy ezek a görbületi- és szögváltozások függenek a stentelt szegmentum lokalizációjától is.
Experimentális modellünkben vizsgáltuk, hogy a különböző görbületi viszonyok között az ér eredéséhez közeli (proximalis:P) és távolabbi (medialis:M) stent beültetés hogyan befolyásolhatja az ér görbületét. A vizsgálat során 0,8 mm vastagságú, 4 mm külső átmérőjű, 95 mm hosszúságú műagyag csövekbe ültettünk 3 stentet a cső közepébe (M csoport), és 2-t az egyik felfüggesztési pontjához 5 mm-re (P csoport). Minden stent platina-króm ötvözetből készült. A stentelés előtti és utáni görbületeket a stentelt szegmentum ív/húr (Í/H) arányával (a cső középvonali hosszának és a stentelt szegmentum két végponti távolságának hányadosával) és a szegmentumban mérhető maximális hajlásszöggel valamint a széli szögek változásával jellemeztük.
Az összes eset átlagát tekintve a vizsgált paraméterek közül szignifikáns mértékben csak az Í/H arány változott: a stent egyenesítő hatásának megfelelően 1,09 + 0,2-ről 1,07 + 0,06-ra csökkent (p=0,018). Ha külön elemeztük az M és a P csoportban bekövetkező változásokat, akkor az M csoportban szintén csak az Í/H arány csökkent szignifikánsan, míg a P csoportban nem volt jelentős változás ebben a paraméterben. A kiindulási paraméterek függvényében vizsgálva a stent hatására bekövetkező változásokat, a stent egyenesítő hatásának mértéke szorosan korrelált a stent beültetés előtti görbülettel az Í/H arányában (r=0,92; p=0,009). A többi paraméterben nem észleltünk szignifikáns korrelációt.
A stent által okozott görbületi- és szögváltozások függenek a beültetés helyétől is: a proximalisan implantált szegmentumban az Í/H arány kevésbé változik, mint a distalisabban beültetésre kerülő stenteknél. Mivel a széli szögek változásában nem találtunk összefüggést a stentelt szegmentum görbületi változásával, feltételezzük, hogy a stentelés geometriai hatása túlterjedhet a stentelt szegmentum széli részén.

First tutor
Name: 
Jenei Csaba
Department: 
Kardiológiai Intézet
Second tutor
Name: 
Kőszegi Zsolt
Department: 
Kardiológiai Intézet
Prize: 
1. díj

Támogatók: Támogatók: Az NTP-TDK-14-0007 számú, A Debreceni Egyetem ÁOK TDK tevékenység népszerűsítése helyi konferencia keretében, az NTP-TDK-14-0006 számú, A Debreceni Egyetem Népegészségügyi Karán folyó Tudományos Diákköri kutatások támogatása, NTP-HHTDK-15-0011-es A Debreceni Egyetem ÁOK TDK tevékenység népszerűsítése 2016. évi helyi konferencia keretében, valamint a NTP-HHTDK-15-0057-es számú, A Debreceni Egyetem Népegészségügyi Karán folyó Tudományos Diákköri kutatások támogatása című pályázatokhoz kapcsolódóan az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő, az Emberi Erőforrások Minisztériuma, az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet és a Nemzeti Tehetség Program