GABAerg ’fuziformis’ sejtek szinaptikus célelemei a macska primer látókéregben

Printer-friendly versionPrinter-friendly version
Conference: 
2013/2014. tanév
Session: 
Anatómia, morfológia, fejlődésbiológia, patológia, hisztológia, igaszságügyi orvostan
Presenting author
Name (format for foreign students: Last Name, First Name): 
Lódi Mária

Abstract data

Előadás címe: 
GABAerg ’fuziformis’ sejtek szinaptikus célelemei a macska primer látókéregben
Abstract: 

A GABAerg idegsejtek változatos populációt alkotnak az agykéregben. Minden egyes típusuk a célsejtek egy bizonyos régiójára ad szinapszist. A GABAerg idegsejtek egyik kevésbé ismert típusa az úgynevezett fuziformis (bitufted) sejt, amelyről rágcsálókban végzett elektrofiziológiai munkák alapján feltételezhető, hogy a piramis sejtek disztális dendritágain a kalcium-tüskék kialakulását nagy hatékonysággal tudja közvetett úton gátolni.
Munkánk során a fuziformis sejtek szinaptikus célelemeinek eloszlását vizsgáltuk a macska primer látókéreg 2-5 rétegében. A fuziformis sejteket Golgi-impregnációval mutattuk ki. Összesen 16 sejtet választottunk ki, amelyeknek mind a dendritfája mind az axonja impregnálódott. A kiválasztott fuziformis sejtek dendritjeit és axonjait fénymikroszkópból camera lucida segítségével kirajzoltuk. A sejttestek félvékony metszetein GABA immunhisztokémiát végeztünk az utóbeágyazásos módszerrel. A megvizsgált 16 sejtből 10 mutatott pozitív, 5 negatív, és 1 nem eldönthető immunreakciót. A pozitív sejtekből négyet választottunk ki korrelált fény- és elektronmikroszkópos vizsgálatra. Az axon szegmensek mentén minden fénymikroszkópban megfigyelt terminálist azonosítottunk elektron mikroszkópban és meghatároztuk a posztszinaptikus célelemeket (N=93): 72% dendrit törzs, 22,6% dendritikus tüske és 5,4% azonosítatlan. Néhány posztszinaptikus dendriten, amelyek ultrastruktúrájuk alapján feltehetően gátló sejthez tartoztak, több jelöletlen terminális szinaptizált a fuziform sejttől származó terminálison kívül.
Morfológiai-szinaptológiai eredményeink igazolják, hogy macskában a GABAerg fuziformis sejtek elsősorban a serkentő piramis- és tüskés csillag sejtek disztális dendritágain végződnek, ahol pl. a ’top-down’ mechanizmusokat közvetítő magasabb rendű agykérgi areák rostjai is végződnek. Ugyanakkor, a fuziformis sejtek más GABAerg sejtek gátlásán keresztül facilitálni tudják a piramis sejteket. Az agykérgi neuronhálózatban elfoglalt helyüket és funkcionális jelentőségüket további vizsgálatok fogják feltárni.

Támogatók: MTA-Debreceni Egyetem, Idegtudományi kutatócsoport.

First tutor
Name: 
Kisvárday Zoltán
Department: 
Anatómiai, Szövet- és Fejlődéstani Intézet

Támogatók: Támogatók: Az NTP-TDK-14-0007 számú, A Debreceni Egyetem ÁOK TDK tevékenység népszerűsítése helyi konferencia keretében, az NTP-TDK-14-0006 számú, A Debreceni Egyetem Népegészségügyi Karán folyó Tudományos Diákköri kutatások támogatása, NTP-HHTDK-15-0011-es A Debreceni Egyetem ÁOK TDK tevékenység népszerűsítése 2016. évi helyi konferencia keretében, valamint a NTP-HHTDK-15-0057-es számú, A Debreceni Egyetem Népegészségügyi Karán folyó Tudományos Diákköri kutatások támogatása című pályázatokhoz kapcsolódóan az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő, az Emberi Erőforrások Minisztériuma, az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet és a Nemzeti Tehetség Program