Dohányzási szokások felmérése fiatalkorúak körében Karcag és környékén

Printer-friendly versionPrinter-friendly version
Conference: 
2013/2014. tanév
Session: 
Clinical and theoretical epidemiology
Presenting author
Name (format for foreign students: Last Name, First Name): 
Harko Brigitta

Abstract data

Előadás címe: 
Dohányzási szokások felmérése fiatalkorúak körében Karcag és környékén
Abstract: 

Karcagi fiatalok dohányzási szokásainak felmérése

Bizonyított tény, hogy a dohányzás fontos tényező az idő előtti mortalitásban, valamint súlyos krónikus betegségek rizikótényezője. A dohányzás kipróbálása általában a serdülőkorra esik, a fiatalkori szerfogyasztás pedig összefügg a felnőttkori függőség kialakulásával, így az ebben az életkori csoportban végzett prevenciós tevékenység segítségével megelőzhető a dohányzás okozta betegségteher egy része.
Vizsgálatunk célja volt, hogy felmérjük a középiskolás fiatalok dohányzási szokásait és meghatározzuk a beavatkozást igénylő problémákat.
Az adatfelvétel önkéntes alapon, anonim módon, önkitöltős kérdőív segítségével történt 2013 decemberében a Karcagi Nagykun Református Gimnázium 9. és 12. évfolyamán. A kérdőív a társadalmi-gazdasági helyzetre, társas kapcsolatokra, fizikai aktivitásra, egészségi állapotra, önértékelésre és a dohányzási szokásokra vonatkozó kérdéseket tartalmazott. Az adatokat a STATA Intercooled 13.0 program segítségével elemeztük, a kor és nem szerinti rétegzett elemzéshez chi2 és Fisher exact próbát alkalmaztunk.
A válaszadási arány 78%-os volt, a válaszadók közel egyharmada (31%) fiú. A tanulók fele kipróbálta már a dohányzást, a lányok között ez az arány szignifikánsan magasabb a fiúkhoz képest (60% vs. 29%, p: 0,003). Ugyanakkor a naponta dohányzók aránya a fiúk körében nagyobb (50% vs. 25,5%). A valaha rágyújtók 70%-a 14 éves kor előtt próbálta ki a dohányzást. A dohányzás okaként 55%-uk mondta azt, hogy megnyugtatásképpen cigarettázik, míg 47% azért mert a barátai is dohányoznak. A dohányzás következményeként legtöbben a tüdőrákot (93%), és a függőség kialakulását (88%) jelölték meg. A nemdohányzók leginkább azért nem gyújtanak rá, mert úgy gondolják, hogy nem jó nekik, illetve nem szeretik a dohányfüst szagát.
Eredményeinkből kiemelendő, hogy az országos trendekkel ellentétben az általunk vizsgált populációban a lányok körében magasabb a dohányzást kipróbálók aránya, valamint azok aránya, akik 14 éves koruk előtt kezdtek el dohányozni, ami a prevenciónak célzottan a lányokra és az általános iskolás populációra való kiterjesztésének szükségességére hívja fel a figyelmet.

First tutor
Name: 
Bíró Éva
Department: 
Megelőző Orvostani Intézet

Támogatók: Támogatók: Az NTP-TDK-14-0007 számú, A Debreceni Egyetem ÁOK TDK tevékenység népszerűsítése helyi konferencia keretében, az NTP-TDK-14-0006 számú, A Debreceni Egyetem Népegészségügyi Karán folyó Tudományos Diákköri kutatások támogatása, NTP-HHTDK-15-0011-es A Debreceni Egyetem ÁOK TDK tevékenység népszerűsítése 2016. évi helyi konferencia keretében, valamint a NTP-HHTDK-15-0057-es számú, A Debreceni Egyetem Népegészségügyi Karán folyó Tudományos Diákköri kutatások támogatása című pályázatokhoz kapcsolódóan az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő, az Emberi Erőforrások Minisztériuma, az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet és a Nemzeti Tehetség Program