A RasGRP3 fehérje szerepének vizsgálata humán emlő eredetű ductalis adenocarcinomában

Printer-friendly versionPrinter-friendly version
Conference: 
2013/2014. tanév
Session: 
Kísérletes onkológia, jelátvitel
Presenting author
Name (format for foreign students: Last Name, First Name): 
Varga Dániel

Abstract data

Előadás címe: 
A RasGRP3 fehérje szerepének vizsgálata humán emlő eredetű ductalis adenocarcinomában
Abstract: 

A RasGRP3 a Ras guanin nukleotid releasing peptid család tagja. A RasGRP3 túlzott mértékű expressziója jelentős mértékben hozzájárul a humán prosztatatumor kialakulásához, továbbá kiemelkedő szereppel bír a humán melanoma kifejlődésében is. Kutató csoportunk a RasGRP3 szerepét emlőcarcinoma eredetű sejtekben vizsgálta, mely a nők daganatos halálozásának egyik leggyakoribb oka. Kialakulásában jelentős szerep jut az ösztrogén és a növekedési faktorok által kiváltott szignalizációs útvonalaknak. Az emlőcarcinoma kezelésében fontos kemoterápiás szerrel, a Tamoxifennel szembeni rezisztenciában kulcsszerepet játszó útvonal szignalizációja többek között a Ras fehérjén keresztül történik. E folyamatban szerepet játszik az ösztrogén, az IGF-I és az EGF növekedési faktor receptora által kiváltott jelátvitel módosulása is.
Kutatásunk célja a RasGRP3 humán emlő-eredetű ductalis adenocarcinomában történő jelátvitelben betöltött szerepének tanulmányozása. Megvizsgáltuk a nem funkcionáló RasGRP3 shRNS-sel és funkcionáló scrambled shRNS-sel transzfektált MCF7 és T-47D emlő-eredetű sejtvonalak tumorindukáló képességét SCID egérmodell segítségével. Ezen felül CyQuant proliferációs assay felhasználásával igazoltuk a géncsendesített sejtvonalak Tamoxifennel és Herceptinnel szembeni rezisztenciájának megváltozását, valamint Western blot segítségével vizsgáltuk a RasGRP3 szerepét a Ras-kapcsolt jelátvitelben IGF-I- és EGF-kezelést követően.
A RasGRP3 down-regulációja által csökkent az MCF7 és T-47D sejtvonal eredetű tumorok mérete és nőtt a T-47D sejtvonal szenzitivitása mind a Tamoxifen, mind a Herceptin apoptózist indukáló hatásával szemben. Mindkét sejtvonalban csökkent a kontrollhoz képest az IGF-I és EGF receptorának expressziója, valamint az általuk indukált ERK és Akt foszforiláció.
Mivel a T-47D sejtvonal esetében fokozódott a kemoterápiás szerekkel szembeni érzékenység, illetve a RasGRP3 géncsendesítés hatására mindkét sejtvonalnál csökkent a jelátviteli molekulák aktivációja, ezért feltételezésünk szerint a RasGRP3 a ductalis adenocarcinoma szupportív terápiájának ígéretes targetmolekulájává válhat.

First tutor
Name: 
Czifra Gabriella
Department: 
Élettani Intézet
Prize: 
2. díj

Támogatók: Támogatók: Az NTP-TDK-14-0007 számú, A Debreceni Egyetem ÁOK TDK tevékenység népszerűsítése helyi konferencia keretében, az NTP-TDK-14-0006 számú, A Debreceni Egyetem Népegészségügyi Karán folyó Tudományos Diákköri kutatások támogatása, NTP-HHTDK-15-0011-es A Debreceni Egyetem ÁOK TDK tevékenység népszerűsítése 2016. évi helyi konferencia keretében, valamint a NTP-HHTDK-15-0057-es számú, A Debreceni Egyetem Népegészségügyi Karán folyó Tudományos Diákköri kutatások támogatása című pályázatokhoz kapcsolódóan az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő, az Emberi Erőforrások Minisztériuma, az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet és a Nemzeti Tehetség Program