Születési súlypercentilek változásának vizsgálata

Printer-friendly versionPrinter-friendly version
Conference: 
2013/2014. tanév
Session: 
Pediatrics, infectology, pulmonology
Presenting author
Name (format for foreign students: Last Name, First Name): 
Boruzs Krisztina

Abstract data

Előadás címe: 
Születési súlypercentilek változásának vizsgálata
Abstract: 

Bevezetés: Általános vélekedés szerint a mai újszülöttek születési súlya meghaladja az évtizedekkel ezelőtt született születési súlyokat, melynek hátterében multifaktoriális környezeti változásokat feltételeznek.
Célkitűzés: A gestatios hétre és születési súlyra vonatkozó 1988-89-es kutatási eredmények (születési súlypercentilek) összehasonlítása 2008-2012-es adatokkal.
Anyag és módszer: A Kelet-magyarországi Computer Nyilvántartás adatbázisából készített 1988-89 évi Hajdú-Bihar, Jász-Nagykun-Szolnok és Szabolcs-Szatmár-Bereg megyék adatfeldolgozásának elvét követve 5 éves (2008-2012) adatfeldolgozást végeztünk a Debreceni Egyetem Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika szülészeti naplóinak, ill. a Medsol klinikai adatbázisban szereplő adatok felhasználásával. A korábbiak szerint gestatios hétre vonatkoztatott átlagsúly és súlypercentilis (5, 10, 25, 50, 75, 90, 95) meghatározás történt (Microsoft Excel): a singleton szülések esetén fiú-(N=6836) és leánymagzatokat (N=6405), ill. ikerszülések (N=434) esetén az ikerújszülöttek egyéni- és összsúlyát figyelembe véve. A régi és az új eredményeket kétmintás, egyenlő varianciájú t-próbával hasonlítottuk. A próba alkalmazhatóságának feltétele a szórásnégyzetek egyezése, amit az F-próba segítségével ellenőriztünk, mely nem mutatott különbséget. A próba alkalmazásánál a nullhipotézisünk, hogy a csoportok között nincs eltérés, azaz a csoportátlagok átlagos eltérése nulla.
Eredmények: a fiúk esetén a t-érték 2,69 (p<0.05); az ikermagzatok esetén ez -3,20 (p<0.05), ill. az ikersúly összegek esetén -3,50 (p<0.05). A leánymagzatok esetében t-próba alapján a régi és az új adatok nem különböznek, tehát a leánymagzatok tekintetében a nullhipotézist megtartjuk.
Következtetés: a fiúmagzatok, ill. ikerterhességek esetén kimondhatjuk, hogy a mai újszülöttek születési súlya szignifikánsan különbözik a 20 évvel ezelőtti magzatok súlyánál, ezzel szemben a lánymagzatok adatai ezen állítást nem igazolják.

First tutor
Name: 
Jakab Attila
Department: 
Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika

Támogatók: Támogatók: Az NTP-TDK-14-0007 számú, A Debreceni Egyetem ÁOK TDK tevékenység népszerűsítése helyi konferencia keretében, az NTP-TDK-14-0006 számú, A Debreceni Egyetem Népegészségügyi Karán folyó Tudományos Diákköri kutatások támogatása, NTP-HHTDK-15-0011-es A Debreceni Egyetem ÁOK TDK tevékenység népszerűsítése 2016. évi helyi konferencia keretében, valamint a NTP-HHTDK-15-0057-es számú, A Debreceni Egyetem Népegészségügyi Karán folyó Tudományos Diákköri kutatások támogatása című pályázatokhoz kapcsolódóan az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő, az Emberi Erőforrások Minisztériuma, az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet és a Nemzeti Tehetség Program