PET/CT-vel diagnosztizált mellkasi halmozások karakterizálása különböző SUV számolási módszerek felhasználásával

Printer-friendly versionPrinter-friendly version
Conference: 
2013/2014. tanév
Session: 
Diagnostic imaging, nuclear medicine
Presenting author
Name (format for foreign students: Last Name, First Name): 
Dobó Alexa

Abstract data

Előadás címe: 
PET/CT-vel diagnosztizált mellkasi halmozások karakterizálása különböző SUV számolási módszerek felhasználásával
Abstract: 

Bevezetés: A tüdőtumorok 18-FDG PET/CT vizsgálatokkal meghatározott SUV-értéke diagnosztikai szempontból fontos adat a tumor karakterizálása, és a legújabb irodalmi adatok alapján a túlélés becslése szempontjából. A Nukleáris Medicina Intézet munkatársai olyan szakértői rendszert fejlesztenek a tüdőtumor diagnosztikájának támogatására, amely a leletezési idő lerövidítése mellett a prognózis felállításának is fontos eszköze lehet. Ehhez a fejlesztéshez szükség van a nyirokcsomó és a tumoros laesiok SUV-értékeinek minél pontosabb meghatározására, amelynek módját három ismert és egy, az intézetben kidolgozott eljárás közül lehet kiválasztani.

Célkitűzés: A TDK munka egy 48 fős populáció mellkasi 18-FDG PET/CT felvételeinek SUV- analízisére épült, célja annak megállapítása volt, hogy a négy SUV-számolási módszerrel meghatározott SUV-értékek mennyire használhatók a nyirokcsomó és tumor, esetleg különböző tumortípusok azonosítására.

Módszer: A laesiok SUV-értékeit a SUVmax, SUVmean, SUVpeak és SUVreg módszerekkel határoztuk meg. Az első három esetben 4, 8 és 12 mm-es sugarú gömböt alkalmaztunk, a SUVreg esetében a régiónövelést a máj átlagos SUV-értékének másfélszeresével korlátoztuk. A gömb VOI-k középpontjaként és a régiónövelés kiindulópontjának az előzőleg felrakott markereket használtuk. A számolási módszerek közötti eltérést variancia analízissel vizsgáltuk.

Eredmények: A statisztikai analízis eredményei alapján megállapítottuk, hogy a SUVreg módszerrel számolt értékek varianciája kisebb, mint a másik három módszeré, és a nyirokcsomó-tumor halmozásbeli különbséget is nagyobb valószínűséggel mutatja ki populáció szinten. A tumortípusok közötti SUV-különbségek statisztikailag nem bizonyultak szignifikánsnak, ami az alacsony vizsgálatszámmal is magyarázható.

Megbeszélés: A Nukleáris Medicina Intézetben kidolgozott SUVreg módszer a mellkasi halmozások karakterizálására alkalmasabbnak bizonyult, mint az irodalomból ismert eljárások. Ennek az analízisnek az eredményei, valamint a képfeldolgozás során nyert tapasztalatok nagymértékben hozzájárulnak az automatikus halmozás-karakterizálást célzó módszertani fejlesztések sikeres lezárásához.

First tutor
Name: 
Emri Miklós
Department: 
Nukleáris Medicina Intézet
Second tutor
Name: 
Szűcs Bernadett
Department: 
Nukleáris Medicina Intézet, ScanoMed kft.
Prize: 
különdíj

Támogatók: Támogatók: Az NTP-TDK-14-0007 számú, A Debreceni Egyetem ÁOK TDK tevékenység népszerűsítése helyi konferencia keretében, az NTP-TDK-14-0006 számú, A Debreceni Egyetem Népegészségügyi Karán folyó Tudományos Diákköri kutatások támogatása, NTP-HHTDK-15-0011-es A Debreceni Egyetem ÁOK TDK tevékenység népszerűsítése 2016. évi helyi konferencia keretében, valamint a NTP-HHTDK-15-0057-es számú, A Debreceni Egyetem Népegészségügyi Karán folyó Tudományos Diákköri kutatások támogatása című pályázatokhoz kapcsolódóan az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő, az Emberi Erőforrások Minisztériuma, az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet és a Nemzeti Tehetség Program