Onkogén jellegű miRNS-ek jelenléte világossejtes vesecarcinomában

Printer-friendly versionPrinter-friendly version
Conference: 
2013/2014. tanév
Session: 
Kísérletes onkológia, jelátvitel
Presenting author
Name (format for foreign students: Last Name, First Name): 
Hevér Zsófia

Abstract data

Előadás címe: 
Onkogén jellegű miRNS-ek jelenléte világossejtes vesecarcinomában
Abstract: 

A non-invazív diagnosztika egyre nagyobb jelentőséggel bír a daganatos betegségek prevenciójában és az időben elkezdett terápia megválasztásában egyaránt. Ebben a vonatkozásban, a szövetekben is kimutatható miRNS-ek (miR) egyre inkább a daganatkutatás középpontjába kerülnek. Az urológiai daganatok patomechanizmusában több miR (miR-21, -221, -145, -155, stb.) is szerepet játszik. Elsősorban a funkcionálisan kulcs onko- és szuppresszor génre (targetre) kifejtett hatásuk révén kapcsolódnak be a különböző tumorok, így a ccRCC kialakulásának patomechanizmusába is.
Munkánk során célunk volt a miR-21 és -221 expressziójának tanulmányozása vesetumoros betegekből származó tumoros és ép szöveteken. Az eredményeket összevetve a rendelkezésünkre álló klinikopatológiai adatokkal, összefüggést kerestünk az adott miR-ek expressziója és a vizsgált tumor típus megjelenése között.
Vizsgálatainkhoz a Debreceni Egyetem Urológiai Klinikájáról származó, műtétileg eltávolított 24 tumoros- és azok 24 ép szövetminta párja állt rendelkezésünkre. A szövetek homogenizálása után totál RNS-t izoláltunk. Reverz transzkripciót követően specifikus primerek segítségével az expressziós vizsgálatokat a Light Cycler 480 PCR rendszerrel végeztük el.
Az expressziós eredményeink alapján elvégzett statisztikai analízis szerint a normál mintákhoz képest a tumoros szövetek szignifikáns mértékben (p <0,05) expresszálják a miR-21/-221-et. A szöveti expresszió mértékét összefüggésbe hozva a betegség állapotával és az irodalmi adatokkal arra következtettünk, hogy a Grade-ek is szerepet töltenek be e tekintetben.
Mivel a miR-ek speciális mintázatának jellegzetes változása bizonyos kóros folyamatot jellemezhet, remény van arra, hogy a miR-profilok kiértékelése és a prediktív targetjeik figyelembevételével a daganatkiújulás, -terjedés és áttétképződés tendenciái is jósolhatók, egyesek közülük akár a rutin klinikai gyakorlat és terápia értékes prognosztikai markerei is lehetnek. Ezek alapján eredményeink mindenképpen hozzájárulhatnak az urológiai daganatos megbetegedések patofiziológiai mechanizmusának pontosabb felderítéséhez és terápiájához is egyaránt.
TÁMOP-4.2.2.A-11/1/KONV-2012-0025

First tutor
Name: 
Halmos Gábor
Department: 
Biofarmácia Tanszék
Second tutor
Name: 
Szabó Zsuzsanna
Department: 
Biofarmácia Tanszék
Prize: 
különdíj

Támogatók: Támogatók: Az NTP-TDK-14-0007 számú, A Debreceni Egyetem ÁOK TDK tevékenység népszerűsítése helyi konferencia keretében, az NTP-TDK-14-0006 számú, A Debreceni Egyetem Népegészségügyi Karán folyó Tudományos Diákköri kutatások támogatása, NTP-HHTDK-15-0011-es A Debreceni Egyetem ÁOK TDK tevékenység népszerűsítése 2016. évi helyi konferencia keretében, valamint a NTP-HHTDK-15-0057-es számú, A Debreceni Egyetem Népegészségügyi Karán folyó Tudományos Diákköri kutatások támogatása című pályázatokhoz kapcsolódóan az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő, az Emberi Erőforrások Minisztériuma, az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet és a Nemzeti Tehetség Program