Vad típusú és diszpáz indukálta PVR vizsgálata kétdimenziós gélelektroforézis és tömegspektrometriás fehérje analízis segítségével egér üvegtesti mintákból

Printer-friendly versionPrinter-friendly version
Conference: 
2013/2014. tanév
Session: 
Biochemistry
Presenting author
Name (format for foreign students: Last Name, First Name): 
Pató Zsuzsanna

Abstract data

Előadás címe: 
Vad típusú és diszpáz indukálta PVR vizsgálata kétdimenziós gélelektroforézis és tömegspektrometriás fehérje analízis segítségével egér üvegtesti mintákból
Abstract: 

A proliferatív vitreoretinopátia (PVR) a szem ideghártyájának egy reaktív folyamata, mely létrejöhet retinaleválás, illetve sebészeti beavatkozás hatására. A PVR a retina egy fiziológiás javítási mechanizmusának olyan kóros állapota, mely nem kívánatos következményekkel jár. A PVR patomechanizmusa eddig nem teljesen tisztázott. Jelen kutatásunk egy nagyobb tanulmány része, amely során célul tűztük ki olyan fehérjék azonosítását a vad típusú kezeletlen és diszpáz indukálta PVR üvegtesti mintákból, amelyek jellemzőek a PVR megjelenésére. Ez lehetővé tenné, hogy közelebb kerüljünk a betegség kialakulásának megismeréséhez, továbbá hogy potenciális targeteket azonosítsunk a jövőbeni terápiák számára.
A PVR vizsgálatára Petrovski G. és munkatársai egy egérmodellt hoztak létre oly módon, hogy az egerek szemében diszpáz oldat befecskendezésével előidézték az elváltozást. Ezen egérszemekből izolálták a vitreális folyadékot, amelyet proteomikai vizsgálatokhoz használtunk fel.
Munkánk során a minták fehérjéit kétdimenziós gélelektroforézis segítségével elválasztottuk izoelektromos pontjuk és méretük alapján. Ezt követően a fehérje foltokat láthatóvá tettük RuBPS festék segítségével, majd a gélképeket beszkenneltük. A Delta 2D szoftver segítségével elvégeztük a két csoport (kontroll és diszpáz indukálta PVR) expressziós mintázatának vizsgálatát és kiválasztottuk az expressziós különbséget mutató foltokat. Az eredményeinket összehasonlítottuk a korábbi transzglutamináz 2 “knock out” (TG2KO kontroll) és diszpáz indukálta TG2KO PVR csoport vizsgálata során kapott ereményeinkkel.

First tutor
Name: 
Csősz Éva
Department: 
Biokémiai és Molekuláris Biológiai Intézet

Támogatók: Támogatók: Az NTP-TDK-14-0007 számú, A Debreceni Egyetem ÁOK TDK tevékenység népszerűsítése helyi konferencia keretében, az NTP-TDK-14-0006 számú, A Debreceni Egyetem Népegészségügyi Karán folyó Tudományos Diákköri kutatások támogatása, NTP-HHTDK-15-0011-es A Debreceni Egyetem ÁOK TDK tevékenység népszerűsítése 2016. évi helyi konferencia keretében, valamint a NTP-HHTDK-15-0057-es számú, A Debreceni Egyetem Népegészségügyi Karán folyó Tudományos Diákköri kutatások támogatása című pályázatokhoz kapcsolódóan az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő, az Emberi Erőforrások Minisztériuma, az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet és a Nemzeti Tehetség Program