Mikrokeringési változások vizsgálata testicularis torsiót követően létrehozott tunica vaginalis lebeny alkalmazásakor patkányban

Printer-friendly versionPrinter-friendly version
Conference: 
2013/2014. tanév
Session: 
Mellkas-, hasi- és plasztikai sebészet, transzplantációs sebészet, kísérletes sebészet, kísérletes aneszteziológia
Presenting author
Name (format for foreign students: Last Name, First Name): 
Mester Anita

Abstract data

Előadás címe: 
Mikrokeringési változások vizsgálata testicularis torsiót követően létrehozott tunica vaginalis lebeny alkalmazásakor patkányban
Abstract: 

BEVEZETŐ: A here torsio egy sürgős beavatkozást igénylő állapot, amely súlyos ischaemiás károsodáshoz vezethet. A herék életképessége a torsio időtartamától és az ischaemia-reperfusio intratesticularis nyomásra gyakorolt hatásától függ. Kutikov és mtsai 2008-ban új technikát közöltek, amely során a tunica albuginea megnyitásával dekompresszálták a here állományát, majd tunica vaginalis lebenyt képeztek. A módszerre vonatkozó követéses mikrokeringési kísérletes adatok nem ismertek. Tanulmányunk célja a műtét hatékonyságának követéses vizsgálata volt a lokális microcirculatiós és micro-rheologiai paraméterek tükrében.
ANYAGOK ÉS MÓDSZEREK: A kísérlet során (engedélyszám: 20/2011/DEMÁB) 6 altatott CD patkányon scrotalis feltárás történt, majd mindkét oldalon 720˚ befelé forduló intravaginalis here torsiót alakítottunk ki 2 órán keresztül. Detorsiót követően a jobb herén tunica albuginea metszést és tunica vaginalis lebenyt alkalmaztunk. A herék mikrokeringését laser Doppler szöveti áramlásmérővel rögzítettük a torsio előtt és alatt, a detorsiót követően, valamint a posztoperatív (p.o.) 1., 2. és 8. napokon. Vénás vérmintából meghatároztuk a haematologiai paramétereket, a vörösvérsejt aggregatiót és deformabilitást. A 8. p.o. napon térfogatmérés és szövettani vizsgálatok céljából a heréket eltávolítottuk.
EREDMÉNYEK: A torsio alatt jelentősen csökkent a szöveti mikrokeringés, különösen a herék középső és apicalis részén. A detorsiót követően az értékek mindkét oldalon közel hasonló mértékben kezdtek visszarendeződni. A 8. p.o. napra a herék mikrokeringése a kiindulási értékeket még nem érte el egyik oldalon sem. A 8. napi vizsgálatkor mindkét here atrophizált volt, de a nem operált oldali here térfogata nagyobb volt. A vörösvérsejtek aggregatiója fokozódott és deformabilitása csökkent a 8. napra.
KÖVETKEZTETÉS: Két órás torsio (ischaemia) jelentős mikrokeringési változásokat okoz, amely a 8. p.o. napig kimutatható hatású, amely a herék térfogatának csökkenésével, valamint micro-rheologiai változásokkal is együtt jár. Az alkalmazott műtéti beavatkozás hatékonyságának elemzésére további vizsgálatok szükségesek különböző idejű torsio alkalmazásával is.

First tutor
Name: 
Józsa Tamás
Department: 
Karolinska Intézet, Stockholm, Svédország
Second tutor
Name: 
Németh Norbert
Department: 
Sebészeti Intézet, Sebészeti Műtéttani Tanszék
Prize: 
3. díj

Támogatók: Támogatók: Az NTP-TDK-14-0007 számú, A Debreceni Egyetem ÁOK TDK tevékenység népszerűsítése helyi konferencia keretében, az NTP-TDK-14-0006 számú, A Debreceni Egyetem Népegészségügyi Karán folyó Tudományos Diákköri kutatások támogatása, NTP-HHTDK-15-0011-es A Debreceni Egyetem ÁOK TDK tevékenység népszerűsítése 2016. évi helyi konferencia keretében, valamint a NTP-HHTDK-15-0057-es számú, A Debreceni Egyetem Népegészségügyi Karán folyó Tudományos Diákköri kutatások támogatása című pályázatokhoz kapcsolódóan az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő, az Emberi Erőforrások Minisztériuma, az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet és a Nemzeti Tehetség Program