Hő-shock protein60 elleni antitestek (anti-HSP60) jelenléte és az atherosclerosis kapcsolata kevert kötőszöveti betegségben (MCTD)

Printer-friendly versionPrinter-friendly version
Conference: 
2013/2014. tanév
Session: 
Klinikai immunológia, reumatológia, bőrgyógyászat
Presenting author
Name (format for foreign students: Last Name, First Name): 
Suszterics Dóra
Second author
Name (format for foreign students: Last Name, First Name): 
Rynkiewicz Judit

Abstract data

Előadás címe: 
Hő-shock protein60 elleni antitestek (anti-HSP60) jelenléte és az atherosclerosis kapcsolata kevert kötőszöveti betegségben (MCTD)
Abstract: 

Bevezetés
A hő-shock proteinek (HSP) az evolúció során konzerválódott intracellularis fehérjék. Az egyes fajok közötti antigén homológia következtében a HSP60, illetve az ellenük termelődött antitestek gyulladást provokálhatnak. Mind több megfigyelés igazolja, hogy autoimmun kórképekben a HSP60 ellen termelődött antitestek elősegíthetik az atherosclerosis kialakulását. A szerzők 30 MCTD-s betegben vizsgálták a HSP60 ellen termelődött antitestek jelenlétét, és annak összefüggését a kardiovaszkuláris történésekkel.
Betegek és módszerek
A Belgyógyászati Intézet Klinikai Immunológiai Tanszékén 30 MCTD-s beteg szérumában mérték az anti-HSP60 antitest szérumszintjét. A 30 betegből 15-nek volt kardiovaszkuláris (KVSZ) betegsége. Az anti-HSP60 antitesteket ELISA módszerrel határozták meg. A lipid paraméterek, a paraoxonáz aktivitás mellett meghatározták az anti-U1RNP antitestet, az endothel sejt elleni antitestet (EAT), anti-cardiolipin (anti-CL), az endothelin-1 (ET-1) szintet, az intima-media (IMT) vastagságot.
Eredmények
Az MCTD-s betegek szérumában az anti-HSP60 elleni antitest szint magasabb volt, mint a kontroll csoportban (kontroll és összes MCTD: 104,0 (69,0-173,0) OD vs. 173,0 (125,0-265,0) OD, p <0,016). A KVSZ pozitív betegben az anti-HSP60 szint magasabb volt, mint a KVSZ negatív csoportban (MCTD KVSZ pozitív és KVSZ negatív: 259,0 (176,0-316,0) OD, vs.137,0 (84,0-157,0) OD, p =0,0013).
Az MCTD betegek HDL koleszterin (p=0,024) és a paraoxonáz aktivitása alacsonyabb volt, mint a kontroll csoportban. Az anti-U1RNP (p <0,0022) szérumszint és az IMT nagyobb volt a kontroll csoportban (p=0,002).
A KVSZ pozitív betegekben az anti-HSP60 (p <0,0013), anti-CL IgG (p=0,0005), és az ET-1 szérum koncentráció (p <0,05), és az IMT (p <0,001) szignifikánsan magasabb volt, mint a KVSZ negatív csoportban. Szoros korrelációt találtak az anti-HSP60 és az endothel sejt elleni antitest (r=0,36; p=0,01), az anti-HSP60 és az ET-1 szérumszintek között (r=0,62, p <0,001).
Konklúzió: Az anti-HSP60 antitest jelenléte szoros összefüggést mutatott MCTD-ben a KVSZ betegséggel, az endothel sérüléssel, az IMT értékkel, és atherosclerotikus rizikófaktornak tekinthető MCTD-s betegekben.

First tutor
Name: 
Bodolay Edit
Department: 
Belgyógyászati Intézet, Klinikai Immunológiai Tanszék

Támogatók: Támogatók: Az NTP-TDK-14-0007 számú, A Debreceni Egyetem ÁOK TDK tevékenység népszerűsítése helyi konferencia keretében, az NTP-TDK-14-0006 számú, A Debreceni Egyetem Népegészségügyi Karán folyó Tudományos Diákköri kutatások támogatása, NTP-HHTDK-15-0011-es A Debreceni Egyetem ÁOK TDK tevékenység népszerűsítése 2016. évi helyi konferencia keretében, valamint a NTP-HHTDK-15-0057-es számú, A Debreceni Egyetem Népegészségügyi Karán folyó Tudományos Diákköri kutatások támogatása című pályázatokhoz kapcsolódóan az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő, az Emberi Erőforrások Minisztériuma, az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet és a Nemzeti Tehetség Program