Adatok az öltési és csomózási készségek fejlesztése vizsgálataiból a „Mikrosebészeti alapismeretek” kurzus során

Printer-friendly versionPrinter-friendly version
Conference: 
2013/2014. tanév
Session: 
Mellkas-, hasi- és plasztikai sebészet, transzplantációs sebészet, kísérletes sebészet, kísérletes aneszteziológia
Presenting author
Name (format for foreign students: Last Name, First Name): 
Balogh Enikő

Abstract data

Előadás címe: 
Adatok az öltési és csomózási készségek fejlesztése vizsgálataiból a „Mikrosebészeti alapismeretek” kurzus során
Abstract: 

BEVEZETÉS: A „Mikrosebészeti alapismeretek” kötelezően választható kreditkurzus során az orvostanhallgatók elsajátíthatják az alapvető mikrosebészeti technikákat és továbbfejleszthetik kézügyességüket is a Furka-féle oktatási módszerrel. A gyakorlaton történő folyamatos visszajelzés, értékelés, a technikai hibák kiemelése lényegesen elősegítik az alapmozdulatok helyes kivitelezését.
MÓDSZEREK: A tanszéken összeállított 10 pontos értékelési skála alkalmazásával 61 hallgató gumikesztyű-ujjon végzett öltési és csomózási technikáját vizsgáltuk. A 6. öltés elkészítését a nem domináns kézzel végeztettük el. Nyolc hallgatónál mértük az öltések különböző fázisait: az öltés behelyezéséhez, a csomó elkészítéséhez, a varróanyag átvágásához szükséges időt. Egy hallgató a kurzus elvégzése után 10 db end-to-end ér-anastomosist készített biopreparátumon (csirkecomb a. femoralis-án), majd analizáltuk a felmerülő problémákat, elősegítve azok kiküszöbölését. Módosított nemzetközi osztályozó skálán értékeltük a teljesítményt, kiemelt figyelmet fordítva az időintervallum és technikai szempontok betartására.
EREDMÉNYEK: A leggyakoribb hibának a fonál levágását követő hosszabb zászló hagyása bizonyult, míg a túl szoros csomó készítése volt a legritkább. A nem domináns kézzel végzett öltés behelyezése a vártnak megfelelően nehezebbnek bizonyult, de a további feladat elvégzésében javulást hoztak. Az öltési és csomózási idő jelentősen javult, a 8. csomónál az elsőhöz viszonyítva már szignifikáns volt a különbség, az öltések és csomók minősége javult. A anastomosis elkészítésére szánt idő jelentősen csökkent (-73%) a tanulási folyamat során, a mikrosebészeti technika nagymértékben javult, a hibák száma csökkent, az anastomosis minőségi kivitelezése 81%-kal javult.
KÖVETKEZTETÉS: A „Mikrosebészeti alapismeretek” oktatásában az egyénre szabott visszajelzés és értékelés elengedhetetlen a gyakorlatok helyes kivitelezéséhez. Fontos szempont a gyakorlati órák egymásra épülése, a hibák folyamatos analizálása és korrigálása. Már graduális szinten is a mikrosebészeti kurzus hasznos készségfejlesztési lehetőséget nyújt a manuális szakterületet választó medikus hallgatóknak.

First tutor
Name: 
Tóth Enikő
Department: 
Sebészeti Intézet, Sebészeti Műtéttani Tanszék
Second tutor
Name: 
Klárik Zoltán
Department: 
Sebészeti Intézet, Sebészeti Műtéttani Tanszék

Támogatók: Támogatók: Az NTP-TDK-14-0007 számú, A Debreceni Egyetem ÁOK TDK tevékenység népszerűsítése helyi konferencia keretében, az NTP-TDK-14-0006 számú, A Debreceni Egyetem Népegészségügyi Karán folyó Tudományos Diákköri kutatások támogatása, NTP-HHTDK-15-0011-es A Debreceni Egyetem ÁOK TDK tevékenység népszerűsítése 2016. évi helyi konferencia keretében, valamint a NTP-HHTDK-15-0057-es számú, A Debreceni Egyetem Népegészségügyi Karán folyó Tudományos Diákköri kutatások támogatása című pályázatokhoz kapcsolódóan az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő, az Emberi Erőforrások Minisztériuma, az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet és a Nemzeti Tehetség Program