Termoszenzitív TRP csatornák kifejeződése és szerepe humán podocytákban

Printer-friendly versionPrinter-friendly version
Conference: 
2013/2014. tanév
Session: 
Cell biology, cell physiology
Presenting author
Name (format for foreign students: Last Name, First Name): 
Katona Vencel

Abstract data

Előadás címe: 
Termoszenzitív TRP csatornák kifejeződése és szerepe humán podocytákban
Abstract: 

A termoszenzitív TRP (tranziens receptor potenciál) proteinek olyan nemszelektív kationcsatornák, melyek érzékelő szenzorként jelentős szereppel bírnak a sejtek folyamatainak szabályozásában. Ismert, hogy a TRP szupercsalád egy másik tagja, a TRPC6 csatorna „gain-of-function” mutációja, illetve szerzett túlműködése a podocyták károsodása révén fokális szegmentális glomerulosclerosishoz (FSGS) vezet, ami a krónikus veseelégtelenség egyik leggyakoribb oka.
Laboratóriumunkban korábban vizsgáltuk a TRPC6 csatorna expresszióját, valamint funkcionalitását humán podocytákon. Ezen kísérleteinket tovább gondolva feltételeztük, hogy nemcsak a TRPC6, hanem más, eddig még nem azonosított TRP csatornák kóros aktivációja is részt vehet a podocytakárosodás folyamatában. Mivel munkacsoportunk egyik fő profilja a termoszenzitív TRP csatornák vizsgálata, ezért célunk volt ezen csatornák lehetséges szabályozó szerepének elemzése humán podocyta sejtvonalon is.
Kísérleteink első lépéseként mRNS (RT-qPCR) és fehérje (immuncitokémia, Western blot) szinteken kimutattuk a termoTRP-k jelenlétét a sejteken. Ezt követően vizsgáltuk a csatornák agonistáinak [kapszaicin, karvakrol, eugenol, thymol, 2-APB (2-Aminoethoxydiphenyl borate), GSK (GSK1016790A)] életképességre gyakorolt hatásait (MTT-assay). Várakozásainknak megfelelően az agonisták csökkentették a podocyták életképességét, mégpedig apoptózist indukáltak (DilC1(5)-SYTOX Green jelölés). Ezután Fluo-4 AM alapú fluoreszcens Ca2+-mérés segítségével tovább elemeztük a csatornák funkcionalitását. Megállapítottuk, hogy a TRPV3 és a TRPV4 agonisták nagymértékben növelik a sejtek intracelluláris Ca2+-szintjét.
Eredményeink alapján elmondható, hogy a termoTRP-k funkcionálisan aktív formában expresszálódnak humán podocytákon, illetve aktivációjuk sejthalált indukál, tehát ezen csatornák jelentős szereppel bírnak a sejtek életképességének és biológiai folyamatainak szabályozásában. Reményeink szerint a termoszenzitív TRP csatornák szabályozási útvonalainak megismerésével a jövőben lehetőségünk nyílhat célzott terápiák indítására a vese progresszív károsodásának megakadályozására.

First tutor
Name: 
Ambrus Lídia
Department: 
Élettani Intézet
Second tutor
Name: 
Bíró Tamás
Department: 
Élettani Intézet

Támogatók: Támogatók: Az NTP-TDK-14-0007 számú, A Debreceni Egyetem ÁOK TDK tevékenység népszerűsítése helyi konferencia keretében, az NTP-TDK-14-0006 számú, A Debreceni Egyetem Népegészségügyi Karán folyó Tudományos Diákköri kutatások támogatása, NTP-HHTDK-15-0011-es A Debreceni Egyetem ÁOK TDK tevékenység népszerűsítése 2016. évi helyi konferencia keretében, valamint a NTP-HHTDK-15-0057-es számú, A Debreceni Egyetem Népegészségügyi Karán folyó Tudományos Diákköri kutatások támogatása című pályázatokhoz kapcsolódóan az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő, az Emberi Erőforrások Minisztériuma, az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet és a Nemzeti Tehetség Program