Kórházi fertőzéseket okozó Staphylococcus aureus törzsek virulencia faktorainak vizsgálata

Printer-friendly versionPrinter-friendly version
Conference: 
2013/2014. tanév
Session: 
Experimental immunology, microbiology
Presenting author
Name (format for foreign students: Last Name, First Name): 
Franyó Dorottya

Abstract data

Előadás címe: 
Kórházi fertőzéseket okozó Staphylococcus aureus törzsek virulencia faktorainak vizsgálata
Abstract: 

A Staphylococcus aureus baktérium az egyik leggyakoribb nozokomiális kórokozó. Nagyfokú megbetegítő képességéhez az antibiotikum rezisztencia mellett számos virulencia faktor is hozzájárulhat. Ezek közül az enterotoxinok (SEA-SEE), a toxikus-sokk szindróma toxin-1 (TSST-1), az exfoliatív toxinok (ETA és ETB), valamint a Panton-Valentine Leukocidin (PVL) súlyos klinikai kórképek okozója lehet. A virulencia gének kimutatása segítheti az orvos munkáját, a toxinhordozó törzs eradikálása pedig egy újabb fertőzés megelőzését teszi lehetővé. Munkám célja a Debreceni Egyetem klinikáiról származó hemokultúrákból kitenyészett methicillin érzékeny (MSSA), illetve rezisztens S. aureus (MRSA) előfordulásának felmérése és genetikai jellemzése.
A 2012-ben érkezett aerob/anaerob haemokultúrákból 191 esetben tenyészett ki S. aureus (78 betegtől), ebből 62 volt MRSA (21 betegtől). A törzsek identifikálása hagyományos mikrobiológiai módszerekkel illetve MALDI TOF tömegspektrométerrel történt. A femA és mecA gének kimutatásával igazoltam a methicillin rezisztenciát, melyhez duplex PCR technikát optimalizáltam. Multiplex PCR-rel kerestem a 9 legfontosabb toxin gént.
Összesen 28 vérmintát (18 MRSA/10 MSSA) dolgoztam fel; az MRSA minták közül 5 volt pozitív a sea és see génekre, 5 pedig sed-re. A 10 MSSA közül 2 volt seb pozitív. Mivel a véráramfertőzések akár 80%-át endogén törzsek okozzák, a kapott eredményeket összevetettem 30 orrból izolált S. aureus törzs (12 MRSA/18 MSSA) virulencia profiljával.
Eredményeim alapján mind a vérből, mind az orrból származó MRSA izolátumok 3 csoportra voltak oszthatók (sea+see/sed/nincs virulencia gén). Az orrból izolált MSSA-k többféle gént hordoztak (eta, pvl, seb) mint a vér MSSA-k. Egyes virulencia gének előfordulása szignifikánsan magasabb volt MRSA esetén, mint MSSA esetében.
A virulencia profil vizsgálatokkal kapott eredményeim összhangban vannak az irodalommal, azonban szükséges lenne még több törzs jellemzése és az adatok összevetése egyéb tipizáló módszerek eredményeivel, melyek a feltételezéseink szerint 3 fő MRSA klón jelenlétét igazolhatnák a klinikákon.

First tutor
Name: 
Dombrádi Zsuzsanna
Department: 
Orvosi Mikrobiológiai Intézet
Prize: 
különdíj

Támogatók: Támogatók: Az NTP-TDK-14-0007 számú, A Debreceni Egyetem ÁOK TDK tevékenység népszerűsítése helyi konferencia keretében, az NTP-TDK-14-0006 számú, A Debreceni Egyetem Népegészségügyi Karán folyó Tudományos Diákköri kutatások támogatása, NTP-HHTDK-15-0011-es A Debreceni Egyetem ÁOK TDK tevékenység népszerűsítése 2016. évi helyi konferencia keretében, valamint a NTP-HHTDK-15-0057-es számú, A Debreceni Egyetem Népegészségügyi Karán folyó Tudományos Diákköri kutatások támogatása című pályázatokhoz kapcsolódóan az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő, az Emberi Erőforrások Minisztériuma, az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet és a Nemzeti Tehetség Program