Latissimus dorsi musculocutan lebeny mikrokeringésének intra- és posztoperatív vizsgálati eredményei ischaemia-reperfusiót követően patkány modellen

Printer-friendly versionPrinter-friendly version
Conference: 
2013/2014. tanév
Session: 
Mellkas-, hasi- és plasztikai sebészet, transzplantációs sebészet, kísérletes sebészet, kísérletes aneszteziológia
Presenting author
Name (format for foreign students: Last Name, First Name): 
Kovács Éva Lilla

Abstract data

Előadás címe: 
Latissimus dorsi musculocutan lebeny mikrokeringésének intra- és posztoperatív vizsgálati eredményei ischaemia-reperfusiót követően patkány modellen
Abstract: 

BEVEZETÉS: A mikrokeringés vizsgálata fontos információt adhat a musculocutan lebenyek életképességéről, az irodalomban mégis ellentmondó eredmények olvashatóak a műtét alatt kimutatható változások mértéke és a későbbi esetleges lebeny-necrosis kiterjedése vonatkozásában. Tanulmányunk célja latissimus dorsi musculocutan (LDM) lebeny elkészítése és ischaemia-reperfusiója (I/R) kapcsán a lebeny különböző pontjain vizsgált mikrokeringési paraméterek követéses vizsgálata patkányban.
MÓDSZEREK: A kísérlet során (20/2011/DEMÁB) 10 CD patkányon altatásban bilaterálisan LDM lebenyek készítése történt. Az I. csoportban (n=5) a bal oldalon a lebeny 2 órás immobilizáció után, míg a jobb oldalon a lebeny rögtön a kipreparálást követően került visszavarrásra. A II. csoportban (n=5) a bal oldalon kipreparált lebeny pediculusát 2 órára leszorítottuk, míg a jobb oldalon 2 órás immobilizáció történt a repositio és sutura előtt. A lebenyek proximalis, középső és distalis régióiban a felszíni hőmérsékletet és laser Doppler szöveti áramlásmérővel a mikrokeringést mértük a lebenykészítés előtt és után, az ischaemia 1. és 2. órájában, majd a lebeny visszavarrását követően, továbbá a posztoperatív (p.o.) 1., 3., 5. és 7. napon. A necrosis mértékét a p.o. napokon készített fotók területelemzésével határoztuk meg.
EREDMÉNYEK: A mikrokeringési értékek szignifikánsan csökkentek az ischaemia során, a reperfusio 2. órájára már normalizálódni látszódtak, kivéve az apicalis zónát. Az I. csoportban, a bal oldalon a proximalis és distalis régió paraméterei kifejezettebben csökkentek a jobb oldalihoz képest. A II. csoport I/R-nak kitett lebenyeinek széli bőr-necrosisa volt megfigyelhető, egy esetben a lebeny teljes bőr elhalását láttuk. Az egyedi értékeket elemezve ez utóbbi esetben már az intraoperatív mikrokeringési értékek is alulmaradtak.
KÖVETKEZTETÉS: A LDM lebeny két órás ischaemiát követő reperfusiója során a lebeny különböző területein eltérő mértékű és jelentős eltérés mutatkozik a bőr mikrokeringési értékeiben. Az intraoperatív értékeknek prediktív jelentősége lehet a későbbi lebenyelhalás tekintetében. A részletesebb, nagyobb esetszámban végzett vizsgálatok folyamatban vannak.

First tutor
Name: 
Klárik Zoltán
Department: 
Sebészeti Intézet, Sebészeti Műtéttani Tanszék

Támogatók: Támogatók: Az NTP-TDK-14-0007 számú, A Debreceni Egyetem ÁOK TDK tevékenység népszerűsítése helyi konferencia keretében, az NTP-TDK-14-0006 számú, A Debreceni Egyetem Népegészségügyi Karán folyó Tudományos Diákköri kutatások támogatása, NTP-HHTDK-15-0011-es A Debreceni Egyetem ÁOK TDK tevékenység népszerűsítése 2016. évi helyi konferencia keretében, valamint a NTP-HHTDK-15-0057-es számú, A Debreceni Egyetem Népegészségügyi Karán folyó Tudományos Diákköri kutatások támogatása című pályázatokhoz kapcsolódóan az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő, az Emberi Erőforrások Minisztériuma, az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet és a Nemzeti Tehetség Program