CT alapú zsírszövet szegmentációs módszerek összehasonlító analízise

Printer-friendly versionPrinter-friendly version
Conference: 
2013/2014. tanév
Session: 
Diagnostic imaging, nuclear medicine
Presenting author
Name (format for foreign students: Last Name, First Name): 
Egeresi Lilla

Abstract data

Előadás címe: 
CT alapú zsírszövet szegmentációs módszerek összehasonlító analízise
Abstract: 

Cél: CT vizsgálatoknál igen hasznos információ lehet a bőralatti és a hasi zsírszövet méretek numerikus jellemzése. Az elmúlt években három független szegmentációs algoritmus is bevezetésre került, amelyek speciális, de eltérő Hounsfield tartományokat (HU) használnak. Az egyik munkacsoport olyan alkalmazást is kifejlesztett, ami a zsírszövetek szegmentálása mellett a páciens BMI indexét is becsülni képes. Munkánkban célul tűztük ki a három módszer összehasonlítását és megbízhatóságuk vizsgálatát.
Módszer: 51 férfi és 47 nő CT vizsgálata Philips Brilliance 64 eszközzel történt. A készüléken két eltérő röntgencső-áramerősség (páciens dózis) mellett is végeztünk vizsgálatot. A sorozatokból 3-3 axiális szeletet (L1-es csigolya, illetve a jobb és a bal vese hilus régiójának megfelelően) használtunk fel. Ezen képekre 2 ROI-t rajzoltunk fel, egyet a test köré, egyet pedig a hasüregre, így különítve el a bőr alatti (sWAT), és a zsigerek közötti zsírszövet (vWAT) területeket. A szegmentálásnál a következő HU tartományokat alkalmaztuk: [wl,ww] = [-110,160], [-95,110], [-120,150], majd a képek segítségével a BMI értéket (BMIest) is megbecsültük, illetve a valós BMI-t is kiszámoltuk.
Eredmény: A három különböző szegmentációval kapott zsírszövet területek nagysága igen erős korrelációt mutatott mind a bőr alatti (y=0.996*x-306.44, r²=0.9998. p<0.001 és y=0.9946*x-233.74, r²=0.999. p<0.001) , mind a zsigerek közötti pixelszámok esetén (y=0.952*x-376.3, r²=0.9976, p<0.001 és y=0.9946*x-741.95, r²=0.9987. p<0.001) . A CT alapján becsült BMIest és a BMI között is igen jó korreláció volt megfigyelhető, férfiak esetén r² = 0.7802. p<0.001, nők esetén pedig r²=0.841.. p<0.001. Általában elmondható az is, hogy a vWAT korrelációja a tömeggel és a BMI-kkel gyengébb volt, mint az sWAT esetén. A szegmentálás eredménye azonban erősen függött a röntgencső áramától, tehát a képminőségtől.
Következtetés: Adott röntgencső áram mellett a szegmentálási küszöb lényegesen nem befolyásolja a számított zsírszövet térfoglalását, illetve a becsült BMI értékét, azonban az áram lényeges változtatásával a BMIest és a szegmentált zsírzsövetek területe már módosul.

First tutor
Name: 
Balkay László
Department: 
Nukleáris Medicina Intézet
Prize: 
3. díj

Támogatók: Támogatók: Az NTP-TDK-14-0007 számú, A Debreceni Egyetem ÁOK TDK tevékenység népszerűsítése helyi konferencia keretében, az NTP-TDK-14-0006 számú, A Debreceni Egyetem Népegészségügyi Karán folyó Tudományos Diákköri kutatások támogatása, NTP-HHTDK-15-0011-es A Debreceni Egyetem ÁOK TDK tevékenység népszerűsítése 2016. évi helyi konferencia keretében, valamint a NTP-HHTDK-15-0057-es számú, A Debreceni Egyetem Népegészségügyi Karán folyó Tudományos Diákköri kutatások támogatása című pályázatokhoz kapcsolódóan az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő, az Emberi Erőforrások Minisztériuma, az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet és a Nemzeti Tehetség Program