Az atherosclerosis korai markereinek vizsgálata fiatal SLE-s populációban

Printer-friendly versionPrinter-friendly version
Conference: 
2013/2014. tanév
Session: 
Klinikai immunológia, reumatológia, bőrgyógyászat
Presenting author
Name (format for foreign students: Last Name, First Name): 
Kaáli Eszter

Abstract data

Előadás címe: 
Az atherosclerosis korai markereinek vizsgálata fiatal SLE-s populációban
Abstract: 

Bevezetés: Szisztémás lupus erythematosusban (SLE) a kialakuló szív- és érrendszeri szövődmények vezető halálokká váltak. Munkacsoportunk korábban válogatatlan lupusos betegekben kimutatta, hogy az áramlás-mediált vazodilatáció (FMD) és az arteria carotis intima-media vastagsága öt év alatt szignifikánsan romlik az egészséges kontrollcsoporthoz viszonyítva. Jelen munkánk célja az volt, hogy homogén korcsoportú, a betegség szempontjából aktív betegek angiológiai paramétereit összehasonlítsuk az azonos átlagéletkorú egészséges kontrollcsoportéval.
Betegek, módszerek: A vizsgálatba a Belgyógyászati Intézet Klinikai Immunológiai Tanszékén gondozott 48 szisztémás lupus erythematosusban szenvedő beteg (átlag: 33,48 év), és 37 egészséges kontroll (átlag: 34,51 év) került bevonásra. Az SLE átlagos fennállási ideje 9 év. Duplex ultrahang segítségével áramlás-mediált vazodilatáció és carotis intima-media vastagság meghatározás, vérnyomásmérés, valamint oszcillometriás módszerrel stiffness paraméterek (reflexiós hullám visszaverődéséből kalkulált augmentációs index, valamint pulzushullám terjedési sebesség) vizsgálata történt az Angiológiai Tanszéken.
Eredmények: Az angiológiai paraméterek közül az augmentációs index az érfali merevség növekedésére utaló értéket adott (SLE: -12,34±32, egészségesek: -46,64±23,35, a különbség szignifikáns p<0,001). A pulzushullám terjedési sebességben nem észleltünk különbséget. Az arteria carotisokat vizsgálva mind a jobb, mind a bal oldalt vastagabbnak találtuk (SLE: 0,077±0,11 mm, kontroll: 0,0455±0,039 mm, p=0,000). A vérnyomásértékek és az FMD nem különbözött szignifikáns mértékben a két csoportban.
Konklúzió: Eredményeink arra utalnak, hogy SLE-ben már korai szakban, amikor döntően még az alapbetegség gyulladásos folyamata dominál (szemben a hagyományos cardiovascularis rizikótényezőkkel), már megjelennek a korai vascularis eltérések. Ez a tény a vascularis gondozás kiemelt fontosságára hívja fel a figyelmet. Az SLE-s alapbetegség adekvát kezelésén keresztüli gyulladáscsökkentés, valamint hagyományos rizikótényezők megjelenésének időbeli felfedezése, és korai kezelése védheti ki az akcelerált atherosclerosis folyamatát.

First tutor
Name: 
Tarr Tünde
Department: 
Belgyógyászati Intézet, Klinikai Immunológia Tanszék
Second tutor
Name: 
Soltész Pál
Department: 
Belgyógyászati Intézet, Belgyógyászati Angiológiai Tanszék
Prize: 
2. díj

Támogatók: Támogatók: Az NTP-TDK-14-0007 számú, A Debreceni Egyetem ÁOK TDK tevékenység népszerűsítése helyi konferencia keretében, az NTP-TDK-14-0006 számú, A Debreceni Egyetem Népegészségügyi Karán folyó Tudományos Diákköri kutatások támogatása, NTP-HHTDK-15-0011-es A Debreceni Egyetem ÁOK TDK tevékenység népszerűsítése 2016. évi helyi konferencia keretében, valamint a NTP-HHTDK-15-0057-es számú, A Debreceni Egyetem Népegészségügyi Karán folyó Tudományos Diákköri kutatások támogatása című pályázatokhoz kapcsolódóan az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő, az Emberi Erőforrások Minisztériuma, az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet és a Nemzeti Tehetség Program