A jobb és a bal kamra celluláris kontraktilitásának különbségei a poszt-iszkémiás szívelégtelenség patkány modelljében

Printer-friendly versionPrinter-friendly version
Conference: 
2013/2014. tanév
Session: 
Physiology, pathophysiology
Presenting author
Name (format for foreign students: Last Name, First Name): 
Cseh Beáta

Abstract data

Előadás címe: 
A jobb és a bal kamra celluláris kontraktilitásának különbségei a poszt-iszkémiás szívelégtelenség patkány modelljében
Abstract: 

Munkacsoportunk korábbi vizsgálataiban részletesen tanulmányozta a bal kamrai remodelling folyamatát a miokardiális infarktus (MI) kiváltotta szívelégtelenség (SZE) patkány modelljében. Kevesebbet tudunk azonban a jobb kamra (JK) változásairól a bal kamra (BK) infarktusát követő SZE-ben. Jelen munkánkban ezért kísérleti állataink JK-ból származó szívizomsejtek mechanikai tulajdonságainak meghatározását, valamint a JK és a BK celluláris kontraktilitásának összehasonlítását tűztük ki célul a SZE azonos állatmodelljében.
8 héttel a Sprague-Dawley hím patkányok bal elülső leszálló koronária ágának lekötésével okozott MI-t követően, 2,3µm-es szarkomerhosszon meghatároztuk a membránfosztott izolált JK és BK szívizomsejtek által generált (pCa: 4,75-7,0 Ca2+-koncentrációk mellett) Ca2+-aktivált aktív erőt, az ehhez tartozó Ca2+-érzékenységet (pCa50), valamint a Ca2+-független passzív erőt. Kísérleteinkben Sham operált állatok szolgáltak kontrollként.
A SZE állatokban a JK tömege nagyobb volt, mint a Sham csoportban (0,48±0,04g vs. 0,31±0,02g, átlag±SEM, P<0,05). A SZE állatok JK szívizomsejtjeinek aktív ereje és pCa50 értéke (17,32±2,20 kN/m2, ill. 5,91±0,04) nem különbözött a Sham csoportétól (19,16±1,11 kN/m2, ill. 5,86±0,03). A JK szívizomsejtek passzív ereje a SZE csoportban alacsonyabb volt, mint a Sham csoportban (2,12±0,20 kN/m2 vs. 3,16±0,46 kN/m2, P<0,05). SZE-ben a BK-ból származó szívizomsejtek nagyobb aktív erőt (34,90±2,68 kN/m2) és magasabb pCa50 értéket (5,97±0,03) mutattak, mint a Sham csoport BK sejtjei (26,31±2,10 kN/m2, ill. 5,83±0,09, P<0,05). A BK szívizomsejtjeinek passzív ereje nem különbözött egymástól a SZE és a Sham operált állatokban (3,89±0,37 kN/m2 vs. 3,19±0,30 kN/m2). Gélfestésen alapuló biokémiai vizsgálataink során a Sham csoporthoz képest a SZE állatok BK-ban változatlan, míg a JK-ban magasabb titin foszforilációs szintet találtunk.
Megfigyeléseink alapján bal kamrai MI-hez társuló SZE-ben JK remodelling is zajlik, továbbá a JK és a BK eltérő strukturális és funkcionális változásokon megy át. SZE-ben a tömegesebb JK passzív erejének csökkenése potenciálisan összefügghet a titin emelkedett foszforilációs állapotával.

First tutor
Name: 
Kovács Árpád
Department: 
Kardiológiai Intézet, Klinikai Fiziológiai Tanszék
Second tutor
Name: 
Papp Zoltán
Department: 
Kardiológiai Intézet, Klinikai Fiziológiai Tanszék
Prize: 
különdíj

Támogatók: Támogatók: Az NTP-TDK-14-0007 számú, A Debreceni Egyetem ÁOK TDK tevékenység népszerűsítése helyi konferencia keretében, az NTP-TDK-14-0006 számú, A Debreceni Egyetem Népegészségügyi Karán folyó Tudományos Diákköri kutatások támogatása, NTP-HHTDK-15-0011-es A Debreceni Egyetem ÁOK TDK tevékenység népszerűsítése 2016. évi helyi konferencia keretében, valamint a NTP-HHTDK-15-0057-es számú, A Debreceni Egyetem Népegészségügyi Karán folyó Tudományos Diákköri kutatások támogatása című pályázatokhoz kapcsolódóan az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő, az Emberi Erőforrások Minisztériuma, az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet és a Nemzeti Tehetség Program