A mindennapos testnevelés, mint prevenciós tényező serdülőkorban

Printer-friendly versionPrinter-friendly version
Conference: 
2013/2014. tanév
Session: 
Primer prevenció, egészségügyi szervezés és menedzsment
Presenting author
Name (format for foreign students: Last Name, First Name): 
Kiss Fruzsina

Abstract data

Előadás címe: 
A mindennapos testnevelés, mint prevenciós tényező serdülőkorban
Abstract: 

Bevezetés: A serdülőkor sajátossága, hogy számos egészségkárosító magatartásforma alakul ki ebben az időszakban. Ezért különösen fontos a különböző védőfaktorok megléte. Ilyen protektív tényező többek között a sportolás és a rendszeres fizikai aktivitás is (Pikó és Keresztes, 2007). A 2012 szeptemberében bevezetett mindennapos testnevelés így kulcsfontosságú lehet egy egészségesebb generáció felnövekedésében. A testedzés pedig azonnali mentális hatásokkal bír, mint például szorongásoldás, önértékelés javítása, stressz levezetése, hangulat emelése (Petrika, 2012).
Célkitűzés: Serdülők vizsgálata egészségi állapotuk, rizikómagatartásuk, a társas támogatottsággal való elégedettségük, énképük, énhatékonyságuk és szorongásuk alapján a mindennapos testnevelés függvényében.
Módszerek: Vizsgálatomban az Egészségi Állapot Kérdőívet, az Egészség- és rizikómagatartás Kérdőívet, az Elégedettség a társas támogatással Kérdőívet, a Tenessee énkép Skálát, az Énhatékonyság-érzés Kérdőívet, a Spielberger-féle Szorongás Kérdőív gyermekváltozatát, valamint a Konfliktusmegoldási Kérdőívet használtam.
Vizsgálati minta: debreceni általános és középiskolák 12-13, illetve 16-17 éves diákjai, összesen 244 fő.
Eredmények: Az énhatékony viselkedés az egészségtudatossággal mutat összefüggést. Az Énhatékonyság skálán elért magas pontszám alapján az egyén egészségtudatos és tisztában van azzal, hogy saját maga alakítja élethelyzeteit, nem a körülmények áldozata. Továbbá az állapotszorongás tekintetében magasabb pontszámot értek el a 6. osztályos tanulók, amiből következtethetünk, hogy a tornaórán végzett gyakorlatok növelik a diákok szorongását. Az egészség- és rizikómagatartás faktor tekintetében szignifikáns különbség tapasztalható a 6. és 7., illetve a 10. és 11. osztályok között, azaz a mindennapos testnevelés órákon résztvevő tanulók jobban odafigyelnek egészségükre.
Következtetés: Vizsgálatom igazolja, hogy a mindennapos testnevelés preventív tényező a serdülők egészségmagatartását illetően. A rendszeres testmozgást végző tanulókra pozitív hatással van az őket körülvevő társas közeg, jobban odafigyelnek egészségükre, valamint hisznek saját képességeikben, énhatékonyságukban.

First tutor
Name: 
Nagy Beáta Erika
Department: 
Magatartástudományi Intézet, Klinikai és Egészségpszichológiai Tanszék

Támogatók: Támogatók: Az NTP-TDK-14-0007 számú, A Debreceni Egyetem ÁOK TDK tevékenység népszerűsítése helyi konferencia keretében, az NTP-TDK-14-0006 számú, A Debreceni Egyetem Népegészségügyi Karán folyó Tudományos Diákköri kutatások támogatása, NTP-HHTDK-15-0011-es A Debreceni Egyetem ÁOK TDK tevékenység népszerűsítése 2016. évi helyi konferencia keretében, valamint a NTP-HHTDK-15-0057-es számú, A Debreceni Egyetem Népegészségügyi Karán folyó Tudományos Diákköri kutatások támogatása című pályázatokhoz kapcsolódóan az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő, az Emberi Erőforrások Minisztériuma, az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet és a Nemzeti Tehetség Program