A polimodális TRPV receptorok vizsgálata differenciálódó porcsejteken

Printer-friendly versionPrinter-friendly version
Conference: 
2013/2014. tanév
Session: 
Cell biology, cell physiology
Presenting author
Name (format for foreign students: Last Name, First Name): 
Földvári Zsófia

Abstract data

Előadás címe: 
A polimodális TRPV receptorok vizsgálata differenciálódó porcsejteken
Abstract: 

Kísérleteink során különböző, extracelluláris térből származó jeleknek a differenciálódó porcsejtek plazmamembrán ioncsatornáira és intracelluláris Ca2+-koncentráció változásaira gyakorolt hatását vizsgáljuk in vitro kondrogenezis során. Bár a kondrociták nem ingerelhető sejtek, ioncsatornák változatos kombinációját expresszálják, melyek segítségével a sejtek dinamikus kapcsolatot tartanak fenn a porcszövet környezetével, az alacsony pH-jú és hipoxiás extracelluláris térrel. Ismert, hogy a Tranziens Receptor Potenciál Vanilloid 4 (TRPV4) receptor a Sox9 útvonalon keresztül szabályozó szerepet tölt be a kondrogenezis irányításában, azonban a TRPV család többi tagjának esetleges kondrogenezisben játszott szerepéről keveset tudunk.
Kísérleti modellünk a primer kondrogenikus, nagy sejtsűrűségű kultúra (HDC), melyet csirke embriók végtagtelepeiből izolált kondroprogenitor sejtekből hozunk létre, ahol a sejtek a tenyésztés hat napja alatt spontán differenciálódnak érett porcsejtekké. RT-PCR segítségével nyomon követtük a TRPV receptorok mRNS expressziós mintázatát HDC-ban, valamint eltérő stádiumú porcszövetekben is. A chondrocyták TRPV fehérje expresszióját tömegspektrometriával ellenőriztük. Csirke TRPV esetén specifikus agonisták és antagonisták alkalmazása problémás, ezért aspecifikus úton, hő és mechanikai ingerléssel aktiváltuk a csatornákat és monitoroztuk az inger hatására létrejövő mRNS expressziós változásokat, valamint a porcmátrix metakromáziásan festődő alkotóelemeinek mennyiségi változását.
A csirke kondrogenikus kultúra mRNS és fehérje szinten TRPV1, 2, 3, 4 és TRPV6 ioncsatornákat is kifejez. Eddigi eredményeink azonban azt támasztják alá, hogy a porc differenciálódása során a kifejezett TRPV családba tartozó receptorok száma csökken. Mind a mechanikai, mind a hőmérsékleti kezelések hatására változik bizonyos TRPV receptorok mRNS expressziós mintázata, mely a polimodálisan aktiválható TRPV receptorok jelentőségére hívja fel a figyelmet a sokféle ingernek kitett ízületi porcban. A kutatás az Európai Unió és Magyarország támogatásával a TÁMOP 4.2.4.A/2-11-1-2012-0001 számú „Nemzeti Kiválóság Program” c. projekt keretei között valósult meg.

First tutor
Name: 
Zákány Róza
Department: 
Anatómiai, Szövet- és Fejlődéstani Intézet
Second tutor
Name: 
Somogyi Csilla
Department: 
Anatómiai, Szövet- és Fejlődéstani Intézet
Prize: 
3. díj

Támogatók: Támogatók: Az NTP-TDK-14-0007 számú, A Debreceni Egyetem ÁOK TDK tevékenység népszerűsítése helyi konferencia keretében, az NTP-TDK-14-0006 számú, A Debreceni Egyetem Népegészségügyi Karán folyó Tudományos Diákköri kutatások támogatása, NTP-HHTDK-15-0011-es A Debreceni Egyetem ÁOK TDK tevékenység népszerűsítése 2016. évi helyi konferencia keretében, valamint a NTP-HHTDK-15-0057-es számú, A Debreceni Egyetem Népegészségügyi Karán folyó Tudományos Diákköri kutatások támogatása című pályázatokhoz kapcsolódóan az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő, az Emberi Erőforrások Minisztériuma, az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet és a Nemzeti Tehetség Program