Arteria cerebri mediában mért áramlás carotis endarterectomiában

Printer-friendly versionPrinter-friendly version
Conference: 
2013/2014. tanév
Session: 
Aneszteziológia és intenzív terápia, sürgősségi betegellátás, traumatológia, ortopédia, idegsebészet
Presenting author
Name (format for foreign students: Last Name, First Name): 
Maradi Balázs Attila

Abstract data

Előadás címe: 
Arteria cerebri mediában mért áramlás carotis endarterectomiában
Abstract: 

Bevezetés és célkitűzés:
A hazai és nemzetközi irodalomban kevés adat áll rendelkezésre carotis endarterectomia (CEA) műtét közbeni transcranialis Doppler monitorozásáról.

Betegek és módszerek:
Regionális anesztéziában végzett 9 CEA műtét során végeztük vizsgálatunkat. A méréseket a műtét fontosabb állomásaihoz igazítottuk: a cervikális blokk szúrása előtt, a blokk beállása után, kirekesztés előtt, a kirekesztés után közvetlenül, majd a kirekesztés 5. és 10. percében, az arteria carotis interna felengedése után és postoperatív időszakban mértünk TCD segítségével mindkét oldalon.

Eredmények:
Az ép oldalon nem találtunk szignifikáns különbséget a műtét különböző időpontjaiban az a. cerebri mediában mért áramlási sebességek között. A kirekesztés oldalán a kezdeti és záró értékekhez képest a kirekesztés alatt szignifikáns áramlási sebesség csökkenést mértünk (p<0.01). A két oldali arteria cerebri media átlagsebességét összehasonlítva szignifikáns különbség jelentkezett a kirekesztés alatt mért értékekben.

Következtetés:
Regionális anesztéziában végzett CEA esetén az arteria carotis interna kirekesztése szignifikáns áramlási sebesség csökkenést okoz az azonos oldali arteria cerebri mediában, és nem okoz szignifikáns változást az ellenoldalon.

First tutor
Name: 
Gyöngyösi Zoltán
Department: 
Aneszteziológiai és Intenzív Terápiás Tanszék

Támogatók: Támogatók: Az NTP-TDK-14-0007 számú, A Debreceni Egyetem ÁOK TDK tevékenység népszerűsítése helyi konferencia keretében, az NTP-TDK-14-0006 számú, A Debreceni Egyetem Népegészségügyi Karán folyó Tudományos Diákköri kutatások támogatása, NTP-HHTDK-15-0011-es A Debreceni Egyetem ÁOK TDK tevékenység népszerűsítése 2016. évi helyi konferencia keretében, valamint a NTP-HHTDK-15-0057-es számú, A Debreceni Egyetem Népegészségügyi Karán folyó Tudományos Diákköri kutatások támogatása című pályázatokhoz kapcsolódóan az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő, az Emberi Erőforrások Minisztériuma, az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet és a Nemzeti Tehetség Program