Az agyi szaturáció változása carotis endarterectomia során.

Printer-friendly versionPrinter-friendly version
Conference: 
2013/2014. tanév
Session: 
Aneszteziológia és intenzív terápia, sürgősségi betegellátás, traumatológia, ortopédia, idegsebészet
Presenting author
Name (format for foreign students: Last Name, First Name): 
Blaga Kincső

Abstract data

Előadás címe: 
Az agyi szaturáció változása carotis endarterectomia során.
Abstract: 

Bevezetés: Az arteria carotis endarterectomián (CEA) áteső betegek agyi oxigén szaturációját mértük meg a vizsgálatunkban mind két oldalon. Célunk az ép és operált oldal agyi oxigén telítettségi értékeinek összehasonlítása volt.
Betegek és módszerek: A vizsgálatba 11 pácienst vontunk be, a műtétek regionális anesztéziában zajlottak, közben a betegek neurológiai státuszát folyamatosan követtük. INVOS agyi oxigén szaturációs mérővel folyamatosan mértük az ép és az operált félteke oxigén telítettségét a cervicalis blokk szúrása előtt, a blokk beállása után, az arteria kirekesztése előtt, a kirekesztése után közvetlenül, majd a kirekesztés 5. és 10. percében, az arteria carotis interna felengedése után, valamint a posztoperatív időszakban.
Eredmények: Az ép oldalon nem találtunk szignifikáns különbséget a műtét különböző időpontjaiban az agyi oxigén szaturáció értékei között. A kirekesztés oldalán szignifikáns különbség volt a kirekesztés elején illetve a végén mért érték és a posztoperatív érték között. A két oldali értéket összevetve a kirekesztés oldalán az agyi oxigén szaturáció szignifikánsan alacsonyabb szintet mutatott.
Következtetés: Az arteria carotis interna kirekesztése szignifikáns agyi szaturáció csökkenést okoz a kirekesztés elején a műtéti oldalon, de nem okoz szignifikáns változást az ellenoldalon.

First tutor
Name: 
Gyöngyösi Zoltán
Department: 
Aneszteziológiai és Intenzív Terápiás Tanszék

Támogatók: Támogatók: Az NTP-TDK-14-0007 számú, A Debreceni Egyetem ÁOK TDK tevékenység népszerűsítése helyi konferencia keretében, az NTP-TDK-14-0006 számú, A Debreceni Egyetem Népegészségügyi Karán folyó Tudományos Diákköri kutatások támogatása, NTP-HHTDK-15-0011-es A Debreceni Egyetem ÁOK TDK tevékenység népszerűsítése 2016. évi helyi konferencia keretében, valamint a NTP-HHTDK-15-0057-es számú, A Debreceni Egyetem Népegészségügyi Karán folyó Tudományos Diákköri kutatások támogatása című pályázatokhoz kapcsolódóan az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő, az Emberi Erőforrások Minisztériuma, az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet és a Nemzeti Tehetség Program