Alternatív makrofág aktiváció specifikus STAT6 függő transzkripciós faktor hálózat azonosítása egér makrofágokban

Printer-friendly versionPrinter-friendly version
Conference: 
2013/2014. tanév
Session: 
Biochemistry
Presenting author
Name (format for foreign students: Last Name, First Name): 
Orbán-Szilágyi Ákos

Abstract data

Előadás címe: 
Alternatív makrofág aktiváció specifikus STAT6 függő transzkripciós faktor hálózat azonosítása egér makrofágokban
Abstract: 

A makrofágok sokrétű szerepet játszanak többek közt a fertőzések elleni védekezésben, a T-sejt aktiváció és a gyulladás szabályozásában, valamint különböző kóros állapotok kialakulásában.
A makrofágok a környezetükben jelenlévő citokinek, és patogén eredetű molekulák hatására aktiválódva különböző funkciók ellátására specializálódnak, melynek egyik végpontja az IL-4 és IL-13 citokinek által kiváltott alternatív (M2) makrofág aktiváció. Az M2 típusú makrofágok csökkent baktériumölő képességgel rendelkeznek, szerepük a szöveti regenerációban, a többsejtű paraziták elleni védekezésben, és a tumorok kialakulásában bizonyított.
A makrofágok polarizációja a génkifejeződési program megváltozásán alapul, melyet transzkripciós faktorok szabályoznak. Az IL-4 hatására bekövetkező elsődleges mRNS szintű válaszokért főként az IL-4 hatására aktiválódó STAT6 transzkripciós faktor felel, azonban a fenotípus kialakulásához szintén elengedhetetlen másodlagos hatások kialakulásának háttere kevéssé ismert.
Munkánk célja azon IL-4/STAT6 útvonal által szabályozott transzkripciós faktorok azonosítása, melyek az IL-4 másodlagos hatásaiért felelőssé tehetők.
Kísérleteink során vad típusú és STAT6 hiányos egérből származó csontvelői sejtekből makrofágokat differenciáltattunk, melyeket IL-4 kezeléssel alternatív módon aktiváltunk. RNS izolálást követően microarray, valamint RT-qPCR alkalmazásával IL-4 által szabályozott transzkripciós faktorok kifejeződését vizsgáltuk. Vizsgálataink során azonosítottuk többek között az IRF4, Egr2, KLF4, cMyc, RARα, PPARγ, Ahr és az IRF7 transzkripciós faktorokat, melyek szintje IL-4 és STAT6 függő módon változik egér makrofágban. A továbbiakban STAT6-specifikus kromatin immunoprecipitáción alapuló technikák alkalmazásával bizonyítottuk, hogy több faktor kifejeződésének szabályozása közvetlenül a STAT6 transzkripciós faktoron keresztül valósul meg.
Eredményeink alapján számos olyan transzkripciós faktort azonosítottunk melyek kifejeződése IL-4/STAT6 jelátviteli útvonal által szabályozott egér makrofágban, ezáltal felelős lehet a makrofágok fenotípusának kialakításában szerepet játszó másodlagos, génkifejeződést szabályozó hatásokért.

First tutor
Name: 
Nagy László
Department: 
Biokémiai és Molekuláris Biológiai Intézet
Second tutor
Name: 
Czimmerer Zsolt
Department: 
Biokémiai és Molekuláris Biológiai Intézet
Prize: 
2. díj

Támogatók: Támogatók: Az NTP-TDK-14-0007 számú, A Debreceni Egyetem ÁOK TDK tevékenység népszerűsítése helyi konferencia keretében, az NTP-TDK-14-0006 számú, A Debreceni Egyetem Népegészségügyi Karán folyó Tudományos Diákköri kutatások támogatása, NTP-HHTDK-15-0011-es A Debreceni Egyetem ÁOK TDK tevékenység népszerűsítése 2016. évi helyi konferencia keretében, valamint a NTP-HHTDK-15-0057-es számú, A Debreceni Egyetem Népegészségügyi Karán folyó Tudományos Diákköri kutatások támogatása című pályázatokhoz kapcsolódóan az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő, az Emberi Erőforrások Minisztériuma, az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet és a Nemzeti Tehetség Program