Gyermekkori traumatizáció retrospektív vizsgálata borderline személyiségzavarban szenvedőknél

Printer-friendly versionPrinter-friendly version
Conference: 
2013/2014. tanév
Session: 
Neurology, neurovascular medicine, psychiatry
Presenting author
Name (format for foreign students: Last Name, First Name): 
Dallos Katalin Mária

Abstract data

Előadás címe: 
Gyermekkori traumatizáció retrospektív vizsgálata borderline személyiségzavarban szenvedőknél
Abstract: 

Bevezetés: Az összes személyiségzavar közül a borderline személyiségzavar (BPD) prevalenciája a legmagasabb a klinikai ellátóhelyeken. A gyermekkorban elszenvedett hosszantartó és súlyos traumatizáció lényeges szerepet játszik a BPD kialakulásában. A borderline betegek 40-86%-ának élettörténetében azonosítottak gyermekkori szexuális abúzust, 46-71%-uk fizikai abúzust szenvedett el (Shaerer,1990). Az unipoláris depresszió élettartam prevalenciája 12-13% (Füredi, Németh, Tariska,2009). A felnőtt depressziósok 38%-a számolt be tizenöt éves kora előtt bekövetkezett fizikai vagy szexuális bántalmazásról (Brodsky és mtsai.,2001). Ez a kutatás egy olyan nagyobb vizsgálat része, melyhez hasonló magyar mintán még nem született.

Célkitűzés: A kutatás célja a BPD és a depressziós betegek élettörténetében előforduló traumatikus életesemények retrospektív feltárása.

Hipotézisek: A borderline betegek több gyermekkori traumatikus életeseményről (főleg szexuális abúzusról) számolnak be a depressziós kontrollcsoporthoz képest.

Módszerek: A borderline és depressziós csoportba sorolás a SCID-I-II strukturált klinikai interjúkkal történt. A traumatikus események széles spektrumát a Traumatikus Előzmények Kérdőívvel (TAQ; van der Kolk, 2000) mértük fel, melyet kiegészítettünk a Korai Traumatikus Élmények Kérdőívvel (ETI; Bremner, 2009) hogy a szexuális abúzusról árnyaltabb képet kapjunk.

Vizsgálati minta: A vizsgálati mintát 84 pszichiátriai fekvőbeteg alkotta, 52 borderline és 32 depressziós páciens.

Eredmények: Az összes traumatikus eseményt együtt vizsgálva a borderline páciensek az általunk vizsgált életszakaszokban (gyermek-, serdülő- és felnőttkorban) szignifikánsan (p=0,001) több traumatikus életeseményt éltek át, mint a depressziós betegek. A borderline betegek 87%-a, a depressziós betegek 34%-a élt át, vagy volt szemtanúja fizikai abúzusnak gyermekkorában. A szexuális abúzus előfordulása gyermek- és serdülőkorban is szignifikánsan gyakoribb a borderline betegek körében (p=0,001) (medián=6), mint a depressziós mintában (medián=4). A borderline betegek 33%-át, a depressziós betegek 3%-át kényszerítették szexuális együttlétre.

First tutor
Name: 
Kuritárné Szabó Ildikó
Department: 
Magatartástudományi Intézet, Klinikai és Egészségpszichológiai Tanszék
Second tutor
Name: 
Merza Katalin
Department: 
Magatartástudományi Intézet, Klinikai és Egészségpszichológiai Tanszék
Prize: 
különdíj

Támogatók: Támogatók: Az NTP-TDK-14-0007 számú, A Debreceni Egyetem ÁOK TDK tevékenység népszerűsítése helyi konferencia keretében, az NTP-TDK-14-0006 számú, A Debreceni Egyetem Népegészségügyi Karán folyó Tudományos Diákköri kutatások támogatása, NTP-HHTDK-15-0011-es A Debreceni Egyetem ÁOK TDK tevékenység népszerűsítése 2016. évi helyi konferencia keretében, valamint a NTP-HHTDK-15-0057-es számú, A Debreceni Egyetem Népegészségügyi Karán folyó Tudományos Diákköri kutatások támogatása című pályázatokhoz kapcsolódóan az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő, az Emberi Erőforrások Minisztériuma, az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet és a Nemzeti Tehetség Program