EGFR és KRAS mutáciok vizsgálata tüdő adenocarcinomában

Printer-friendly versionPrinter-friendly version
Conference: 
2013/2014. tanév
Session: 
Pediatrics, infectology, pulmonology
Presenting author
Name (format for foreign students: Last Name, First Name): 
Baranya Erika

Abstract data

Előadás címe: 
EGFR és KRAS mutáciok vizsgálata tüdő adenocarcinomában
Abstract: 

A tüdőrák a leggyakrabban diagnosztizált rosszindulatú daganat világszerte, Magyarország vezető helyet foglal a mortalitási statisztikákban (WHO 2010). Tüdő adenocarcinomában jelenleg célzott biológiai terápiával gátolható molekuláris elváltozás az EGFR aktiváló mutációja. Az eltérő etnikai összetételű és különböző dohányzási szokásokkal jellemezhető populációkban azonban jelentős eltérések vannak az előfordulási gyakoriságban. Mivel az EGFR mutáció a legfontosabb molekuláris diagnosztikai tényezővé vált a tüdő adenocarcinoma kezelésében, ezért meghatároztuk az EGFR és KRAS mutációk molekuláris epidemiológiáját valamint elemezzük az egyes betegcsoportok klinikai paramétereit.
Eredmények: A Debreceni Egyetemen 2009. január 1. és 2012. december 31. között 199 beteg klinikai adatait vizsgáltuk. 79 (40%) KRAS mutációt, 14 (7%) EGFR aktiváló mutációt és ezek között 3 (2%) egyszerre KRAS és EGFR mutációt hordozó és 106 (54%) vad típusú beteget azonosítottunk. Az EGFR mutáns betegek között szignifikánsan több a nő a KRAS mutációkat hordozó beteghez képest (p=0,0446). A KRAS mutációt hordozó betegek fiatalabbak, bár nem szignifikáns mértékben, mint az EGFR mutációt hordozó betegcsoport (58,9±8,3 vs. 62±13 év). Ugyanakkor a nem dohányzó betegek aránya az EGFR mutáns csoportban szignifikánsan magasabb, mint a KRAS mutáns betegeknél (p=0,0083). EGFR tirozin kináz gátló (EGFR-TKI) terápia esetén, függetlenül a kezelés vonalától az aktiváló EGFR mutánsok körében bár nem szignifikáns, de jobb terápiás választ találtunk összehasonlítva a vad típusú betegekkel (33% vs. 15%).
Következtetések: A dohányzás befolyásolja a kialakuló tüdő adenocarcinoma molekuláris hátterét a vizsgált populációban. A KRAS mutációt hordozó betegek között nagyobb a dohányosok aránya és fiatalabb átlagéletkor jellemzi őket. Továbbá megállapítható, hogy az EGFR aktiváló mutációt hordozó betegek ebben a magyarországi betegcsoportban az irodalmi adatokhoz képest kisebb arányban reagáltak EGFR-TKI terápiára.

First tutor
Name: 
Ostoros Gyula
Department: 
Országos Korányi TBC és Pulmonológiai Intézet
Second tutor
Name: 
Lohinai Zoltán
Department: 
Országos Korányi TBC és Pulmonológiai Intézet
Prize: 
1. díj

Támogatók: Támogatók: Az NTP-TDK-14-0007 számú, A Debreceni Egyetem ÁOK TDK tevékenység népszerűsítése helyi konferencia keretében, az NTP-TDK-14-0006 számú, A Debreceni Egyetem Népegészségügyi Karán folyó Tudományos Diákköri kutatások támogatása, NTP-HHTDK-15-0011-es A Debreceni Egyetem ÁOK TDK tevékenység népszerűsítése 2016. évi helyi konferencia keretében, valamint a NTP-HHTDK-15-0057-es számú, A Debreceni Egyetem Népegészségügyi Karán folyó Tudományos Diákköri kutatások támogatása című pályázatokhoz kapcsolódóan az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő, az Emberi Erőforrások Minisztériuma, az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet és a Nemzeti Tehetség Program