A könny VEGF szintjének változása szaruhártya-átültetést követően

Printer-friendly versionPrinter-friendly version
Conference: 
2013/2014. tanév
Session: 
Fül-orr-gégészet, fej-nyak sebészet, szemészet, urológia, szülészet-nőgyógyászat
Presenting author
Name (format for foreign students: Last Name, First Name): 
Stekler Virág

Abstract data

Előadás címe: 
A könny VEGF szintjének változása szaruhártya-átültetést követően
Abstract: 

Célkitűzés:A szaruhártya a szemgolyó legkülső burkának része, amelynek megfelelő törőereje és transzparenciája szükséges ahhoz, hogy a külvilág képe megfelelően képződjön le a látóhártyán. Az emberi szaruhártya egy rendkívül érzékeny érmentes szövet, mely számos behatásra érújdonképződéssel, annak előrehaladtával pedig átlátszóságának csökkenésével válaszol. A különböző okok miatt végzett szaruhártya-átültetés után kialakuló széli, először csak a recipiensben megjelenő, később a transzplantátumba is betörő ereződés a graft túlélése szempontjából kritikus. Az érújdonképződésben a VEGF (vascularis endothelialis növekedési faktor) glikoprotein család játszik főszerepet. Szemészeti szempontból legfontosabb tagja a VEGF-A mely a normális és pathologiás angiogenezisben is részt vesz. Jelen tanulmányunk célja volt a keratoplasztikán átesett betegek könnymintáiban a VEGF-A szint változásának vizsgálata.

Módszer:A DE OEC Szemklinikán 20, perforáló szaruhártya-átültetésen átesett beteg vér- és könnymintáit vizsgáltuk közvetlenül a műtét előtt, a postoperativ 1. napon, 1. héten valamint a műtétet követő 1. és 3. hónapban. A könnyminták VEGF-A szintjeit ELISA immunoassay segítségével határoztuk meg. Az eredményeket Wilcoxon és Mann-Whitney tesztek segítségével elemeztük.

Eredmények:A követés alatt betegeinkben cornealis neovascularisatio nem alakult ki. Az operált szem könnymintáiban a műtétet követő első héten a VEGF szint fokozatos és szignifikáns csökkenését találtuk (p=0,04), mely ezt követően a postoperativ 3. hónapig ismét növekedett és újra elérte, sőt kismértékben meg is haladta a preoperativ értékeket (p=0,25). A másik szemben a VEGF szint hasonló alakulását figyeltük meg, bár itt a változások nem voltak szignifikánsak (p>0,05).

Következtetés:Eredményeinkből kitűnik, hogy a szövődménymentes, neovascularisatioval nem járó szaruhártya-átültetést követően a VEGF szint csupán hónapokkal a műtétet követően tér vissza a preoperativ szintre meghatározott minta szerint. Feltételezhetően ettől eltérő esetekben a betegeknek nagy esélye van az átültetett szaruhártya transzparenciáját is veszélyeztető érújdonképződés kialakulására, melynek fenyegetése esetén elengedhetetlen az időben elkezdett VEGF-gátló kezelés indítása.

First tutor
Name: 
Steiber Zita
Department: 
Szemklinika
Second tutor
Name: 
Szalai Eszter
Department: 
Szemklinika

Támogatók: Támogatók: Az NTP-TDK-14-0007 számú, A Debreceni Egyetem ÁOK TDK tevékenység népszerűsítése helyi konferencia keretében, az NTP-TDK-14-0006 számú, A Debreceni Egyetem Népegészségügyi Karán folyó Tudományos Diákköri kutatások támogatása, NTP-HHTDK-15-0011-es A Debreceni Egyetem ÁOK TDK tevékenység népszerűsítése 2016. évi helyi konferencia keretében, valamint a NTP-HHTDK-15-0057-es számú, A Debreceni Egyetem Népegészségügyi Karán folyó Tudományos Diákköri kutatások támogatása című pályázatokhoz kapcsolódóan az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő, az Emberi Erőforrások Minisztériuma, az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet és a Nemzeti Tehetség Program