Koszorúér-stentelés elemzése 3D rekonstrukcióval különböző flexibilitású stentek beültetésénél

Printer-friendly versionPrinter-friendly version
Conference: 
2013/2014. tanév
Session: 
Diagnostic imaging, nuclear medicine
Presenting author
Name (format for foreign students: Last Name, First Name): 
Szegedi Zoltán
Second author
Name (format for foreign students: Last Name, First Name): 
Stolcz Tamás
Third tutor
Name (format for foreign students: Last Name, First Name): 
Kovács Beáta

Abstract data

Előadás címe: 
Koszorúér-stentelés elemzése 3D rekonstrukcióval különböző flexibilitású stentek beültetésénél
Abstract: 

A különböző hajlékonyságú stentek a coronáriákba történő behelyezés után különböző mértékben változtatják meg az adott érszegmentumok geometriai tulajdonságait.
4 esetben Liberté (I. csoport), 13 esetben Omega (II. csoport) fémstentek (hossz: 28 ± 4 mm) beültetését vizsgáltuk egy háromdimenziós kvantitatív coronaria angiographiás szoftvercsomag (QAngio XA 3D Research Edition 1.0, Medis Specials bv) segítségével. A vizsgálni kívánt érszakaszokról a stentelés előtt, illetve után készült coronarographiás felvételekből készítettünk rekonstrukciókat. Az adatfeldolgozás során öt paramétert elemeztünk: az ív-húr arányt (az ér középvonali hosszának és a stentelt szegmentum két végponti távolságának hányadosa), a stentelt szegmentum maximális hajlási szögét, a csukló mozgás ”hinge” szögét (a maximális hajlási szög systolés és diastolés értéke közti különbség), és a vizsgált szakasz széli szögeit.
A stent beültetése előtti és utáni ív-húr arány változása szignifikáns korrelációt mutatott a kiindulási ív-húr arány értékével: r=0,85, p<0,0001. Az egyenesítő hatás kifejezettebb volt a merevebb stentet kapó I. csoportban: a lineáris regresszió meredekebb egyenest mutatott (y= -0,94x+0,96 vs. y= -0,61x+0,62). A stentelt szegmentum maximális hajlási szöge és a ”hinge” szög változása is nagyobb mértékű volt a kiindulási értékekhez képest az I. csoportban.
A stent proximalis és distalis szélénél mérhető hajlásszögek szintén a kiindulási értékük függvényében változtak: a nagyobb széli szögeknél mindig csökkent a görbület, míg a kis széli szögeknél új megtöretés volt jellemző (buckling) (y= -0,80x+5,27, r=0,69, p<0,0001). Ez a jelenség a két csoportban egyformán kimutatható volt.
Eredményeink azt igazolják, hogy a platina-króm ötvözetből készült rugalmasabb Omega stent kevésbé okoz egyenesítő hatást az adott görbületre, mint az acélötvözetű merevebb Liberté stent. Az új megtöretési pontok a stent széleinél csak kis kiindulási szögek esetén mutathatóak ki (nagyobb szögeknél inkább csökkenést észleltünk). Feltételezésünk szerint a kifejezetten egyenesedő stentelt szakasz esetén nem közvetlenül a stent szélénél jelentkezik a görbület fokozódása, hanem attól kissé távolabb.

First tutor
Name: 
Kőszegi Zsolt
Department: 
Kardiológiai Intézet

Támogatók: Támogatók: Az NTP-TDK-14-0007 számú, A Debreceni Egyetem ÁOK TDK tevékenység népszerűsítése helyi konferencia keretében, az NTP-TDK-14-0006 számú, A Debreceni Egyetem Népegészségügyi Karán folyó Tudományos Diákköri kutatások támogatása, NTP-HHTDK-15-0011-es A Debreceni Egyetem ÁOK TDK tevékenység népszerűsítése 2016. évi helyi konferencia keretében, valamint a NTP-HHTDK-15-0057-es számú, A Debreceni Egyetem Népegészségügyi Karán folyó Tudományos Diákköri kutatások támogatása című pályázatokhoz kapcsolódóan az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő, az Emberi Erőforrások Minisztériuma, az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet és a Nemzeti Tehetség Program