Fehérje citrullináció vizsgálata citrullin ellenes antitest segitségével

Printer-friendly versionPrinter-friendly version
Conference: 
2013/2014. tanév
Session: 
Molecular biology
Presenting author
Name (format for foreign students: Last Name, First Name): 
Deák Eszter

Abstract data

Előadás címe: 
Fehérje citrullináció vizsgálata citrullin ellenes antitest segitségével
Abstract: 

A fehérjék citrullinációja olyan poszttranszlációs módosítás, mely során a pozitív arginin oldalláncok semleges töltésű citrullinná alakulnak a peptidil arginin deimináz (PAD) enzim által katalizált reakcióban. A citrullináció folyamatának fontos szerepe van a különböző fiziológiás folyamatokban, kezdve a bőr keratinizációjától a génszabályozáson keresztül az immunfunkciókig. Ugyanakkor ismert, hogy ezen enzimatikus reakció gyakran társul különböző autoimmun betegségekkel is. Ennek hátterében a citrullinált peptidek állhatnak, melyek autoantigénként immunreakciót válthatnak ki és gyulladást indukálhatnak.
Munkám során célul tűztem ki egy olyan antitest alapú módszer beállítását, mellyel a különböző betegcsoportok testfolyadékaiból (könny, nyál, szérum) meghatározható a citrullinált fehérjék jelenléte. Megvizsgáltam a fehérjék citrullináltsági fokát diabeteses retinopathias szérum és könnymintákban, Alzheimer kóros betegektől származó könnymintákban, rheumatoid arthritises (RA) és kevert kötőszöveti betegségben (MCTD) szenvedő betegek nyálmintáiban, továbbá granuloma mintákban. Minden betegségcsoportban sikerült kimutatni a citrullinált fehérjék jelenlétét. A módszer beállításával a továbbiakban lehetőség nyílik a betegminták tanulmányozására Western blottal, majd a pozitív sávok kivágását követően a fehérjék tömegspektrometriás azonosítására. Ugyan még tisztázatlan, hogy a citrullináció oka vagy következménye a vizsgált patológiás elváltozásoknak, mindenesetre a további kutatások során a beállított módszer segíthet a felmerülő kérdések megválaszolásában.

First tutor
Name: 
Csősz Éva
Department: 
Biokémiai és Molekuláris Biológiai Intézet

Támogatók: Támogatók: Az NTP-TDK-14-0007 számú, A Debreceni Egyetem ÁOK TDK tevékenység népszerűsítése helyi konferencia keretében, az NTP-TDK-14-0006 számú, A Debreceni Egyetem Népegészségügyi Karán folyó Tudományos Diákköri kutatások támogatása, NTP-HHTDK-15-0011-es A Debreceni Egyetem ÁOK TDK tevékenység népszerűsítése 2016. évi helyi konferencia keretében, valamint a NTP-HHTDK-15-0057-es számú, A Debreceni Egyetem Népegészségügyi Karán folyó Tudományos Diákköri kutatások támogatása című pályázatokhoz kapcsolódóan az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő, az Emberi Erőforrások Minisztériuma, az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet és a Nemzeti Tehetség Program