A koraszülések demográfiai háttere

Printer-friendly versionPrinter-friendly version
Conference: 
2013/2014. tanév
Session: 
Clinical and theoretical epidemiology
Presenting author
Name (format for foreign students: Last Name, First Name): 
Pintye Diana
Second author
Name (format for foreign students: Last Name, First Name): 
Kulcsicka-Gut Judit

Abstract data

Előadás címe: 
A koraszülések demográfiai háttere
Abstract: 

A koraszülések demográfiai háttere

A fejlett országokban a koraszülés gyakorisága az elmúlt évek során kismértékű emelkedést mutat. A vonatkozó szakirodalom arra enged következtetni, hogy a növekedés mértéke a különböző demográfiai háttérrel bíró csoportokban eltérő lehet. Vizsgálatunk célja a koraszülések demográfiai hátterének felmérése volt.
A DEOEC Szülészeti és Nőgyógyászati Klinikán 2012-ben és 2013-ban történt koraszülések közül 78 esetet dolgoztunk fel retrospektív módon. Kontrollcsoportunkban 30 érett szülés adatait gyűjtöttük össze. Az adatok gyűjtése személyes interjúk keretei között történt. Koraszülöttnek tekintettük definíció szerint a 37. gesztációs hét előtt született újszülötteket és érettnek a 37. gesztációs hét után születetteket. A terhességi kor meghatározása első trimeszteri CRL méréssel korrigált Naegele-féle számítás alapján történt.
A két csoportban a páciensek átlagos életkora és a terhesség előtti testsúly nem különbözött szignifikánsan egymástól (koraszülések 30 ill. érett szülések 31.1 év; 61.8 ill. 64 kg). A koraszülő páciensek átlagosan alacsonyabb iskolai végzettségűek voltak, mint a kontrollcsoport (legfeljebb általános iskolai végzettség 18% ill. 6.7%, középiskolai végzettség 52.5% ill. 40%, felsőfokú végzettség 29.5% ill. 53.3%). A foglalkoztatottság tekintetében szintén különbség volt megfigyelhető (jövedelem nélkül vagy szociális támogatásból élők 37.3% ill. 23.3%, rész- vagy teljes munkaidőben foglalkoztatottság 62.7% ill. 76.7%). A családi állapot felmérése során a koraszülő páciensek 10.3%-a vallotta magát egyedülállónak, míg a nem koraszülő páciensek esetén ez az arány 3.3% volt. A páciensek lakóhelyeinek népessége szintén különbséget mutatott a két csoport között (átlagos népesség 61562 ill. 97763 fő, p=0.06).
Vizsgálatunk során megállapítottuk, hogy a koraszülések és az érett szülések demográfiai háttere különbségeket mutat. Ezen ismeretek segíthetnek a koraszülésre veszélyeztetett pácienseket kiemelni, segítve a koraszülések megelőzését.

First tutor
Name: 
Kozma Bence
Department: 
Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika

Támogatók: Támogatók: Az NTP-TDK-14-0007 számú, A Debreceni Egyetem ÁOK TDK tevékenység népszerűsítése helyi konferencia keretében, az NTP-TDK-14-0006 számú, A Debreceni Egyetem Népegészségügyi Karán folyó Tudományos Diákköri kutatások támogatása, NTP-HHTDK-15-0011-es A Debreceni Egyetem ÁOK TDK tevékenység népszerűsítése 2016. évi helyi konferencia keretében, valamint a NTP-HHTDK-15-0057-es számú, A Debreceni Egyetem Népegészségügyi Karán folyó Tudományos Diákköri kutatások támogatása című pályázatokhoz kapcsolódóan az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő, az Emberi Erőforrások Minisztériuma, az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet és a Nemzeti Tehetség Program