Felhívás a DE OEC 2011/2012. évi tudományos diákköri konferenciájára

Printer-friendly versionPrinter-friendly version

A DE OEC Tudományos Diákköri Tanácsának döntése alapján a 2011/2012. tanévben az orvos- és egészségtudományi szekcióban a helyi TDK konferencia 2012. február 15. (szerda) és 17. (péntek) között kerül megrendezésre.

A helyi TDK konferenciára az absztraktok leadására 2012. január 23-án éjfélig van lehetőség, a korábbi éveknek megfelelően KIZÁRÓLAG a TDK honlapján (http://tdk.dote.hu/) keresztül. Az elmúlt tanévekben a TDK konferencia jelentkezések száma nagy mértékben növekedett, ezért – a szervezés megkönnyítése érdekében – az előadások címét és a preferált tagozatokat az absztraktok leadását megelőzően 2012. január 6-án éjfélig kötelező elektronikusan leadni a fenti honlapon található regisztrációs felületen keresztül. Kérjük, hogy az intézeti TDK felelősök a végső leadási határidőit követő napig (január 24.) a feltöltött absztraktok adatait (cím, előadó(k), témavezető(k)) e-mailben juttassák el a TDT titkára számára (zsbereczky@med.unideb.hu). Csak azon hallgatók jelentkezését tudjuk figyelembe venni, akik elektronikusan jelentkeztek és az intézeti TDK felelős által elküldött listán is szerepelnek.

A feltöltött absztrakt javítására az elektronikus rendszerben a végső leadási határidőig van mód. Javítás céljából nincs lehetőség az absztrakt újbóli feltöltésére. Az absztraktokban képletek, táblázatok és ábrák használata nem megengedett. Az intézeti TDK felelőst a feltöltött absztraktokról tájékoztatni kell, annak jelzéseként, hogy a témavezető annak tartalmával és formájával egyetért!

A TDK konferencián bemutatandó előadásokat a konferencia hetén hétfő éjfélig fel kell tölteni a fenti honlapon keresztül. Az egyes tagozatok előtt a helyszínen az előadások feltöltésére nem lesz lehetőség. A helyi TDK konferencián elhangzó minden előadás végén a hallgató köteles egy olyan ábrát bemutatni, amely részletezi, hogy az előadónak mi volt a saját munkája a bemutatott anyagban. Az előadásokkal kapcsolatos minden technikai információ a TDK honlapján folyamatosan megjelenítésre kerül.

Támogatók: Támogatók: Az NTP-TDK-14-0007 számú, A Debreceni Egyetem ÁOK TDK tevékenység népszerűsítése helyi konferencia keretében, az NTP-TDK-14-0006 számú, A Debreceni Egyetem Népegészségügyi Karán folyó Tudományos Diákköri kutatások támogatása, NTP-HHTDK-15-0011-es A Debreceni Egyetem ÁOK TDK tevékenység népszerűsítése 2016. évi helyi konferencia keretében, valamint a NTP-HHTDK-15-0057-es számú, A Debreceni Egyetem Népegészségügyi Karán folyó Tudományos Diákköri kutatások támogatása című pályázatokhoz kapcsolódóan az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő, az Emberi Erőforrások Minisztériuma, az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet és a Nemzeti Tehetség Program