Felhívás a Korányi Frigyes Szakkollégium XIX. Tudományos Fórumára

Printer-friendly versionPrinter-friendly version

A Semmelweis Egyetem Korányi Frigyes Szakkollégiuma szakmai rendezvénysorozatának keretében 2014. március 6-án és 7-én, immár tizenkilencedik alkalommal rendezi meg a Korányi Frigyes Tudományos Fórumot.
A Fórum célja, hogy előadási lehetőséget nyújtson fiatal kutatók, klinikusok, gyógyszerészek és TDK munkában részt vevő hallgatók számára, elősegítve a diszciplínák közötti tudományos kapcsolatfelvételt. A bírálóbizottságok vezetésére nemzetközileg is elismert szaktekintélyeket kértünk fel. A legjobb előadók szponzoraink által felajánlott értékes díjakban részesülnek. A tavalyihoz hasonlóan a Fórumot az egyetem nem magyar anyanyelvű hallgatói számára is meghirdetjük, így a konferencia két nyelven, magyarul és angolul zajlik majd.

A prezentációk időtartama 10 perc, melyet 5 perces vita követ. A Fórumra való jelentkezés a regisztrációs lap kitöltésével és az absztraktok feltöltésével, elektronikusan történik a www.harsfa.sote.hu honlapon. Itt a jelentkezési lap kitöltésekor a jelentkezőknek lehetőségük van megjelölni, kutatási témájuk mely szakterülethez kapcsolódik. Hangsúlyozzuk azonban, hogy a szekciók besorolásánál a változtatás jogát fenntartjuk.
Az absztraktoknak tartalmazniuk kell a munka célkitűzését, alkalmazott módszereit, a kapott eredményeket és az ebből levonható következtetések rövid összefoglalását. Mindez szóközökkel együtt maximum 2300 karaktert tehet ki.
Felhívjuk a figyelmet, hogy a beérkezett absztraktok előzetes elbíráláson esnek át. A bíráló bizottság fenntartja a jogot, hogy az általa nem megfelelőnek ítélt előadás-kivonatokat visszautasítsa. Az egyes szekciók legfeljebb 9 előadást tartalmaznak. Az absztraktfüzetben azok az elfogadott előadáskivonatok is megjelennek, melyek a fenti keretek miatt nem kerülhetnek előadásra.

Az absztraktok felöltésére 2014. január 12. és február 2. között van lehetőség. Határidő: 2014. február 2. 24:00

A regisztrációs díj 3000 Ft, melyet az előadóknak a helyszínen kell befizetniük. Vidéki jelentkezőknek korlátozott számban szálláslehetőséget tudunk biztosítani.

A konferenciával kapcsolatos további információk a www.harsfa.sote.hu honlapon érhetőek el. A fórummal kapcsolatos levelezés és bővebb tájékoztatás a kftf2014@gmail.com e-mail címen, illetve a 06-20-825-9631 telefonszámon lehetséges.

Támogatók: Támogatók: Az NTP-TDK-14-0007 számú, A Debreceni Egyetem ÁOK TDK tevékenység népszerűsítése helyi konferencia keretében, az NTP-TDK-14-0006 számú, A Debreceni Egyetem Népegészségügyi Karán folyó Tudományos Diákköri kutatások támogatása, NTP-HHTDK-15-0011-es A Debreceni Egyetem ÁOK TDK tevékenység népszerűsítése 2016. évi helyi konferencia keretében, valamint a NTP-HHTDK-15-0057-es számú, A Debreceni Egyetem Népegészségügyi Karán folyó Tudományos Diákköri kutatások támogatása című pályázatokhoz kapcsolódóan az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő, az Emberi Erőforrások Minisztériuma, az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet és a Nemzeti Tehetség Program