Az appendix testisen jelen lévő hormon receptorok lehetséges szerepe a testis vándorlásában

Printer-friendly versionPrinter-friendly version
Conference: 
2009/2010. tanévi helyi TDK konferencia
Szekció: 
Élettan, Kórélettan
Szerző(k):
Kistamás Kornél
Intézet:
Élettani Intézet
Témavezető(k):
Dr. Csernoch László

A klinikai gyakorlatban a rejtettheréjűség kezelését hCG adásával vagy műtéti úton végzik. A műtétre kerülő esetekben, ha látótérbe kerül az appendix testis (AT), akkor az a műtét során eltávolításra kerül. A vizsgálatainkat ezeken az AT-ken végeztük.
Retractilis testis esetén adott hCG kezelés hatásosabb a congenitalis esethez képest, így ezen betegek esetében ritkábban kerül sor műtétre. Kísérleteinkben arra kerestük a választ, hogy lehet-e szerepe az AT-nek a here descensusában, illetve, hogy a descensus elmaradása összefügg-e ezen szerveken az androgén receptor (AR) kifejeződésével.
PCR technika segítségével mutattuk ki az AR mRNS-ét, Western-blottal a fehérjét jelenlétét, illetve immunhisztokémiai festéssel, konfokális lézer pásztázó mikroszkóppal vizsgáltuk az AR fehérje lokalizációját.
Kísérleteinkből kiderült, hogy míg az AR mRNS-e minden vizsgált esetben kimutatható volt, addig a congenitalis esetekben ez a receptor fehérje szintjén hiányzott mind immunhisztokémiai technikával, mind Western-blottal vizsgálva a mintákat. Retraktilis here esetén azonban az AR receptor Western-blottal is és immunhisztokémiai technikával is kimutatható volt.
Eredményeink szerint az androgén receptor hiánya szerepet játszhat abban, hogy congenitális esetekben a hCG kezelés kevésbé hatásos, illetve hogy az AR-t tartalmazó AT-nek szerepe lehet a testisek scrotumba történő leszállásában.

Támogatók: Támogatók: Az NTP-TDK-14-0007 számú, A Debreceni Egyetem ÁOK TDK tevékenység népszerűsítése helyi konferencia keretében, az NTP-TDK-14-0006 számú, A Debreceni Egyetem Népegészségügyi Karán folyó Tudományos Diákköri kutatások támogatása, NTP-HHTDK-15-0011-es A Debreceni Egyetem ÁOK TDK tevékenység népszerűsítése 2016. évi helyi konferencia keretében, valamint a NTP-HHTDK-15-0057-es számú, A Debreceni Egyetem Népegészségügyi Karán folyó Tudományos Diákköri kutatások támogatása című pályázatokhoz kapcsolódóan az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő, az Emberi Erőforrások Minisztériuma, az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet és a Nemzeti Tehetség Program