A várandós nők jellemzői országosan és régiónként 2006 és 2008 között

Printer-friendly versionPrinter-friendly version
Conference: 
2009/2010. tanévi helyi TDK konferencia
Szekció: 
Egészségtudomány I.
Szerző(k):
Kornyicki Ágota
Intézet:
Népegészségügyi Kar
Témavezető(k):
Dr. Kósa Karolina

Bevezetés
Az Egészséges Nemzetért Népegészségügyi Program az öt nemzeti cél egyikeként fogalmazza meg az egészséges fejlődés feltételeinek biztosítását a fogantatástól a felnőttkorig a felnövekvő generáció számára. E célkitűzés azon tudományos bizonyítékokra alapul, amelyek szerint a gyermekkori egészségi állapot összefügg a felnőttkori egészségi állapottal, és azt jelentősen befolyásolja. A jelen vizsgálat célja annak jellemzése volt, hogy milyen mértékben sikerült biztosítani az elmúlt három évben a kora gyermekkori egészséges fejlődés feltételeit hazánkban.
Módszerek
Az elemzés alapjául a védőnők által jelentett, a magyar várandós nőkre vonatkozó, illetve csecsemő- és gyermekegészségügyi mutatók szolgáltak, amelyek az Országos Szakfelügyeleti és Módszertani Központtól érhetők el. Az adatbázis preparálását követően történt a leíró elemzések elvégzése, illetve a terhesekre jellemző mutatók és a kis születési súly összefüggéseit elemző Poisson regressziók számítása a STATA 10 program segítségével.
Eredmények
Az összes gondozott várandós több mint egyharmada fokozott gondozásra szorult az elmúlt három évben. Legmagasabb a fokozott gondozást igénylő várandósok aránya Észak-Magyarországon, legalacsonyabb Közép-Magyarországon. A fokozott gondozásra szorulókon belül a dohányzás miatt kiemelt figyelmet igénylők aránya mindhárom évben országosan 13% körül volt. Regionálisan legmagasabb a dohányos terhesek aránya - a gondozott terhesek ötöde - Észak-Magyarországon. Mind a dohányzás miatt fokozott gondozásra szoruló várandósok, mind a 28. terhességi hét után gondozásba vettek száma szignifikánsan összefügg a testi fejlődésben elmaradt (10 percentilis alatti) egyévesek számával (mindkettőre: p<0.000).
Megbeszélés
Az adatok alapján megállapítható, hogy a várandós nők egészségi állapota kedvezőtlenül alakult az elmúlt három évben. Ez meghatározza a csecsemők életkezdetének minőségét. A csecsemőkori testi fejlettséget negatívan befolyásolja a várandós nő dohányzása, illetve a terhesgondozásba való késői bekerülés. A vizsgált három év alapján a tendencia ellentétes a népegészségügyi program célkitűzéseivel; megfordítása gyors és hatékony beavatkozást igényel.

Támogatók: Támogatók: Az NTP-TDK-14-0007 számú, A Debreceni Egyetem ÁOK TDK tevékenység népszerűsítése helyi konferencia keretében, az NTP-TDK-14-0006 számú, A Debreceni Egyetem Népegészségügyi Karán folyó Tudományos Diákköri kutatások támogatása, NTP-HHTDK-15-0011-es A Debreceni Egyetem ÁOK TDK tevékenység népszerűsítése 2016. évi helyi konferencia keretében, valamint a NTP-HHTDK-15-0057-es számú, A Debreceni Egyetem Népegészségügyi Karán folyó Tudományos Diákköri kutatások támogatása című pályázatokhoz kapcsolódóan az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő, az Emberi Erőforrások Minisztériuma, az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet és a Nemzeti Tehetség Program