1,2-Diszubsztituált aporfinok szintézise és neurofarmakológiai jellemzése

Printer-friendly versionPrinter-friendly version
Conference: 
2009/2010. tanévi helyi TDK konferencia
Szekció: 
Farmakológia, Gyógyszerésztudományok
Szerző(k):
Kun Lajos
Intézet:
Gyógyszerészi Kémia Tanszék
Témavezető(k):
Dr. Sipos Attila

Az apomorfin.HCl (APO) két indikációra nyert világszerte törzskönyvi engedélyt: a Parkinson-kór és az erectylis dysfunctio kezelésére. Az aporfinkémiai kutatások fő iránya az APO-nál hatékonyabb és a dopaminerg rendszer D2 receptor családjára szelektívebb vegyületek előállítása.
Célul tűztük ki új 1,2-diszubsztituált aporfin származékok előállítását a már ismert szerkezet-hatás összefüggésekre alapozva.
A szintetikus munkát arra a DE Szerves Kémiai Tanszékén kifejlesztett módszerre alapoztuk, amely szubsztituált morfinándiének savkatalizált átrendezésén alapul. Az 5ß-helyettesített tebainok előállítása és vizsgálata a múlt század közepétől intenzíven zajlik, azonban savkatalizált átrendezését csak a legutóbbi időkben valósították meg Egyetemünk kutatói. A kiindulási morfinándiének előállításában, savkatalizált átrendezésében és a reakcióban képződő 2,10-dimetoxi-1-szubsztituált aporfinok O-demetilezésében vettem részt. Ezt követően a termékként kapott 1-alkil/aril-2-hidroxi-apomorfinok a Jénai Egyetem Orvosi és Farmakológiai Kémia Intézetébe kerültek részletes neurofarmakológiai vizsgálatokra.
Az eredmények értékelését követően megállapítható, hogy az 1-(2-fluorofenil)-szubsztituált származék D2 affinitása megegyezik a referencia vegyületként szolgáló APO-éval, míg a D1 és 5HT2A receptorokon értelmezett szelektivitása valamelyest meghaladja az APO hasonló értékeit. Kiemelhető még az 1-fenil-származék esetén megfigyelt fordított szelektivitás, amikor is a D1 receptorhoz való kötődés mintegy kétszer erősebb a D2 receptorhoz való kötődés erősségénél. Összességében megjegyezhető, hogy a hat vegyületből álló sorozatra kimagasló affinitás/szelektivitás értékeket nem kaptunk, de a további ligandum-fejlesztéshez fontos új szerkezet-hatás összefüggéseket sikerült felismernünk. A fenti eredményekből egy tudományos cikk összeállítása folyamatban van.

Támogatók: Támogatók: Az NTP-TDK-14-0007 számú, A Debreceni Egyetem ÁOK TDK tevékenység népszerűsítése helyi konferencia keretében, az NTP-TDK-14-0006 számú, A Debreceni Egyetem Népegészségügyi Karán folyó Tudományos Diákköri kutatások támogatása, NTP-HHTDK-15-0011-es A Debreceni Egyetem ÁOK TDK tevékenység népszerűsítése 2016. évi helyi konferencia keretében, valamint a NTP-HHTDK-15-0057-es számú, A Debreceni Egyetem Népegészségügyi Karán folyó Tudományos Diákköri kutatások támogatása című pályázatokhoz kapcsolódóan az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő, az Emberi Erőforrások Minisztériuma, az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet és a Nemzeti Tehetség Program