A vazoaktív intesztinális peptid receptorok mint molekuláris célpontok vizsgálata a tüdőkarcinóma vonatkozásában

Printer-friendly versionPrinter-friendly version
Conference: 
2009/2010. tanévi helyi TDK konferencia
Szekció: 
Molekuláris biológia, Fejlődésbiológia, Genetika, Bioinformatika, Genomika
Szerző(k):
Kiss Lili
Intézet:
Biofarmácia Tanszék
Témavezető(k):
Dr. Halmos Gábor

Napjainkban az onkológiai kutatások egyik kiemelt területe a molekulárisan célzott terápiában targetként használható receptorok vizsgálata. Ígéretes célpontnak tűnnek a peptidhormon-receptorok, köztük a vazoaktív intesztinális peptid (VIP) receptorai is. A VIP receptorai nemcsak normál szövetekben expresszálódnak, hanem több különböző tumorfajtában is kimutatták jelenlétüket. Ez alapján valószínűsíthető, hogy a VIP az eddig ismert fiziológiás hatásain túl patológiás folyamatokra is befolyással lehet.
Munkánk során a VIP két receptorának (VPAC1 és VPAC2) mRNS szintű expresszióját vizsgáltuk humán tüdőkarcinómában. 20 darab műtéti mintából a szövetek homogenizálását követően totál RNS-t izoláltunk, majd reverz transzkripció segítségével cDNS-t nyertünk. A receptorok génjeire tervezett specifikus primerek segítségével polimeráz láncreakciót végeztünk, majd agaróz gélelektroforézissel és géldokumentációs rendszerrel értékeltük az eredményeket.
A VPAC1 receptor a vizsgált minták közül nyolcban (40%) volt kimutatható, míg VPAC2 expressziót egy esetben (5%) igazoltunk. Kísérleteinket a jövőben fehérje szintű vizsgálatokkal illetve kvantitatív eredményeket szolgáltató módszerekkel (immunhisztokémia, real-time PCR) kívánjuk folytatni.
A peptidhormon-receptorok a modern daganatterápia és diagnosztika lehetséges célpontjait képezik, melyek közül a VIP receptorai is ígéretes lehetőséget jelentenek a daganatok elleni harcban. Eredményeinkkel szeretnénk hozzájárulni a VIP-ről meglévő ismeretek bővítéséhez és a rosszindulatú daganatos megbetegedések patofiziológiai mechanizmusának pontosabb felderítéséhez. Ezen ismeretek birtokában lehetőség kínálkozik molekulárisan célzott tumorterápiára alkalmas VIP-analógok és VIP-receptor antagonisták kifejlesztésére.

Támogatók: Támogatók: Az NTP-TDK-14-0007 számú, A Debreceni Egyetem ÁOK TDK tevékenység népszerűsítése helyi konferencia keretében, az NTP-TDK-14-0006 számú, A Debreceni Egyetem Népegészségügyi Karán folyó Tudományos Diákköri kutatások támogatása, NTP-HHTDK-15-0011-es A Debreceni Egyetem ÁOK TDK tevékenység népszerűsítése 2016. évi helyi konferencia keretében, valamint a NTP-HHTDK-15-0057-es számú, A Debreceni Egyetem Népegészségügyi Karán folyó Tudományos Diákköri kutatások támogatása című pályázatokhoz kapcsolódóan az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő, az Emberi Erőforrások Minisztériuma, az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet és a Nemzeti Tehetség Program