Metastaticus colorectalis carcinoma prognosztikai faktorainak vizsgálata tissue microarray módszerrel

Printer-friendly versionPrinter-friendly version
Conference: 
2009/2010. tanévi helyi TDK konferencia
Szekció: 
Patológia, Anatómia, Hisztológia, Morfológia, Igazságügyi Orvostan
Szerző(k):
Schlachter Krisztina
Intézet:
Pathologiai Intézet
Témavezető(k):
Dr. Tóth László

Bevezetés:
A colorectalis carcinoma kialakulásában a bélnyálkahártya sejtek szomatikus mutációja játszik szerepet, mely mutáció tumorszupresszor géneket, illetve onkogéneket érint. Specifikus antigén-antitest kötődésen alapuló immunhisztokémia alkalmas a tumormarkerek vizsgálatára, melyeknek prognosztikai jelentőségük lehet. A metastaticus colorectalis tumorok kezelésének egyik első vonalbeli szere az oxaliplatin. Munkánkban vizsgálni kívántuk, hogy a tumor milyen pathologiai jellemzői befolyásolják a betegek túlélését és a terápiára adott válaszát.

Módszerek:
2003-2008 között a DEOEC Sebészeti Intézetében eltávolított, 28 fixált, paraffinba ágyazott metastaticus tumor IHC vizsgálatát végeztük tissue microarray módszerrel. Vizsgáltuk a minták p53, p21, MLH-1, MSH-2, MSH-6, EGFR, ß-catein, E-cadherin, timidilát szintáz és ERCC1 protein expresszióját. Tanulmányoztuk az összefüggéseket a betegek túlélési, metastaticus túlélési és progressziómentes túlélési időkkel. Az értékeléshez Kaplan-Meier túlélési grafikonokat, Chi2 tesztet és Cox regresszióanalízist használtunk.

Eredmények:
A 28 beteg közül 19 férfi, 9 nő volt, 61,5 év az átlagéletkoruk.17 colon és 11 rectum lokalizációjú tumorunk volt. Az átlagos túlélés 28 hónap, metastaticus túlélés 21,5 hónap. A betegek a DEOEC Onkológiai Tanszékén oxaliplatin kemoterápiában részesültek. Az ERCC1 gént kis mértékben expresszáló tumorok esetében az OS, PFS és a metastaticus túlélés rövidebb volt, mint a gént nem expresszáló tumoroknál. A többi marker nem befolyásolta szignifikánsan a vizsgált paramétereket.

Következtetés:
Az ERCC1 gén a nukleotid exciziós repair rendszer tagja, mely az oxaliplatin által okozott DNS-károsodást helyreállítja, ezáltal csökkenti a terápia hatékonyságát. Ezen prognosztikai marker alapján következtetni lehet a terápiára adott válaszra, illetve a megfelelő, célzott kezelés kiválasztására. Eredményeink lényegében valamennyi, nagyobb esetszámot magába foglaló nemzetközi tanulmányokkal megegyeztek.

Támogatók: Támogatók: Az NTP-TDK-14-0007 számú, A Debreceni Egyetem ÁOK TDK tevékenység népszerűsítése helyi konferencia keretében, az NTP-TDK-14-0006 számú, A Debreceni Egyetem Népegészségügyi Karán folyó Tudományos Diákköri kutatások támogatása, NTP-HHTDK-15-0011-es A Debreceni Egyetem ÁOK TDK tevékenység népszerűsítése 2016. évi helyi konferencia keretében, valamint a NTP-HHTDK-15-0057-es számú, A Debreceni Egyetem Népegészségügyi Karán folyó Tudományos Diákköri kutatások támogatása című pályázatokhoz kapcsolódóan az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő, az Emberi Erőforrások Minisztériuma, az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet és a Nemzeti Tehetség Program