A zsírsavamid-hidroláz gátlószerei csökkentik a humán szebociták lipidtermelését

Printer-friendly versionPrinter-friendly version
Conference: 
2011/2012. tanév
Session: 
Élettan
Presenting author
Name (format for foreign students: Last Name, First Name): 
Aranyász Andrea
Second author
Name (format for foreign students: Last Name, First Name): 
Czakó Nóra

Abstract data

Előadás címe: 
A zsírsavamid-hidroláz gátlószerei csökkentik a humán szebociták lipidtermelését
Abstract: 

Munkacsoportunk nemrégiben igazolta, hogy a faggyúmirigyekben termelődő endokannabinoidok (pl. anandamid [AEA]) fontos szerepet játszanak a szebociták bazális faggyútermelésének fenntartásában. Jelen kísérleteink során humán immortalizált SZ95 szebociták felhasználásával megvizsgáltuk, hogy az AEA lebontásáért felelős enzim, a zsírsavamid-hidroláz (FAAH) kifejeződik-e a sejtekben, valamint, hogy gátlószerei miként befolyásolják a szebociták biológiai folyamatait.
Elsőként kvantitatív, „real time” PCR (QPCR) és Western blot segítségével kimutattuk, hogy a szebociták expresszálják a FAAH-ot. Ezt követően két FAAH-gátló (URB597 és JP104) hatásait vizsgálva megállapítottuk, hogy 10 μM-ig egyikük sem befolyásolta a sejtek életképességét (MTT-assay, DilC1(5)-SYTOX Green jelölés) és bazális lipidtermelését (Oil Red O és Nile Red jelölés). Meglepő módon ugyanakkor azt tapasztaltuk, hogy AEA-dal történő együttes alkalmazásukkor kivédték annak lipogén hatását. Mivel a gátlószerek jelentősen csökkentették egyes gyulladásos citokinek (IL18, TNFα) és az acne patogenezisében nagy jelentőséggel bíró inzulinszerű növekedési faktor-1 receptor kifejeződését is (QPCR), eredményeink felvetik anti-acne szerként való alkalmazásuk lehetőségét.
A korábbiakban kimutattuk, hogy a szebocitákon a tranziens receptor potenciál (TRP) csatornák aktiválódását követő [Ca2+]IC növekedés a most tapasztalthoz hasonló anti-acne hatásokat eredményez. Ezért a folyamat hátterében álló jelátviteli útvonalakat tanulmányozva megvizsgáltuk, hogy a két farmakon milyen hatással van a sejtek Ca2+-homeosztázisára. Megállapítottuk, hogy mindkét anyag tranziens módon megnövelte a szebociták [Ca2+]IC-ját. Mivel ez a hatás kalciummentes extracelluláris médium, illetve az általános TRP csatorna gátlószer ruténium vörös alkalmazásakor nem volt megfigyelhető (Ca2+-imaging), valószínű, hogy a folyamatban TRP csatornák aktivációja játszhat szerepet.
Eredményeinket összefoglalva elmondhatjuk, hogy az általunk vizsgált, szelektívnek mondott FAAH-gátlók jelentős (feltehetően TRP csatorna mediált) liposztatikus és anti-inflammatórikus hatást mutattak, ami felveti terápiás alkalmazásuk lehetőségét az acne vulgaris kezelésében.

First tutor
Name: 
Dr. Oláh Attila
Department: 
Élettani Intézet
Second tutor
Name: 
Dr. Bíró Tamás
Department: 
Élettani Intézet
Prize: 
3. díj

Támogatók: Támogatók: Az NTP-TDK-14-0007 számú, A Debreceni Egyetem ÁOK TDK tevékenység népszerűsítése helyi konferencia keretében, az NTP-TDK-14-0006 számú, A Debreceni Egyetem Népegészségügyi Karán folyó Tudományos Diákköri kutatások támogatása, NTP-HHTDK-15-0011-es A Debreceni Egyetem ÁOK TDK tevékenység népszerűsítése 2016. évi helyi konferencia keretében, valamint a NTP-HHTDK-15-0057-es számú, A Debreceni Egyetem Népegészségügyi Karán folyó Tudományos Diákköri kutatások támogatása című pályázatokhoz kapcsolódóan az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő, az Emberi Erőforrások Minisztériuma, az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet és a Nemzeti Tehetség Program