Fehérállományi eltérések vizsgálata diffúziós tenzor képalkotással magasan funkcionáló autistákban

Printer-friendly versionPrinter-friendly version
Conference: 
2011/2012. tanév
Session: 
Képalkotó diagnosztika, nukleáris medicina, sugárterápia
Presenting author
Name (format for foreign students: Last Name, First Name): 
Dobrai Dániel

Abstract data

Előadás címe: 
Fehérállományi eltérések vizsgálata diffúziós tenzor képalkotással magasan funkcionáló autistákban
Abstract: 

A diffúziós tenzor képalkotás (DTI) lehetővé teszi a szövetekben zajló korlátozott, anizotróp diffúzió mérését. Az agyszövet diffúziós profiljának, szöveti mikrokörnyezetének karakterizációjával normál vagy kóros állapotokban a nagyobb fehérállományi képleteket, pályarendszereket kvantitatíven jellemezhetjük. Kutatásunk célja volt, hogy egészséges populációban meglévő, de pszichológiai tesztekben autizmus jeleit mutató egyénekben (high level functioning autism-HLFA) megvizsgáljuk a neuroanatómiai jellegzetességek diffúziós térre gyakorolt hatását.

Az alanyok válogatása a Nathan Kline Institute publikus mintájából történt, 210 egészséges jelentkező közül. Beválogatási kritériumok voltak: 18-60 év közötti életkor, DTI scan és Weschler-féle Intelligencia-vizsgálat. A HLFA csoportba az Autism Spectrum Screening Questionaire (ASSQ) teszten magas pontszámot elértek kerültek (n=9), ehhez életkor és nem kontrollált csoportot alakítottunk (n=40). Mindkét csoportban a performációs és verbális IQ közötti eltérés legalább 10 volt a performációs IQ javára, ami az intelligencia struktúra egyenetlenségét mutatja. A kontroll csoportban az ASSQ nem jelzett eltérést. Összehasonlítottuk a DTI adatokból számolt, frakcionális anizotrópia értékét a következő módszerekkel. Agyatlasz módszerrel regionális eltéréseket vizsgáltunk, majd voxelszintű eltéréseket jellemeztük a corpus callosumban és a féltekék fehérállományi képleteiben.

A HLFA csoportban az anizotrópia szignifikáns emelkedését mutattuk ki a jobb fasciculus frontoocipitalis inferiorban, a gyrus fusiformis és g. frontalis inferior subcorticalis fehérállományának megfelelően. A bal fasciculus longitudinalis superior anizotrópiája csökkent volt. A corpus callosum egész területén magasabb anizotrópiát észleltünk. Az érintett pályarendszereket traktográfiával demonstráljuk.

Egészséges, jól funkcionáló populációban felfedezhető, autizmus jegyeit mutató egyénekben több asszociációs pálya és a commissuralis rostrendszer diffúziós anizotrópiájának eltéréseit mutattuk ki. A szakirodalom alapján ilyen hatást elsősorban az axonok sűrűségének változása, populációs variabilitása okozhatja.

First tutor
Name: 
Dr. Jakab András
Department: 
Orvosi Laboratóriumi és Képalkotó Diagnosztikai Tanszék
Prize: 
3. díj

Támogatók: Támogatók: Az NTP-TDK-14-0007 számú, A Debreceni Egyetem ÁOK TDK tevékenység népszerűsítése helyi konferencia keretében, az NTP-TDK-14-0006 számú, A Debreceni Egyetem Népegészségügyi Karán folyó Tudományos Diákköri kutatások támogatása, NTP-HHTDK-15-0011-es A Debreceni Egyetem ÁOK TDK tevékenység népszerűsítése 2016. évi helyi konferencia keretében, valamint a NTP-HHTDK-15-0057-es számú, A Debreceni Egyetem Népegészségügyi Karán folyó Tudományos Diákköri kutatások támogatása című pályázatokhoz kapcsolódóan az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő, az Emberi Erőforrások Minisztériuma, az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet és a Nemzeti Tehetség Program